telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 90 “అది…..మిమ్మలను చూడడానికి వస్తుంటాను,” అని ధైర్యం చేసి అనేసాను. “నన్నా???నన్ను చూడటానికి ఎందుకు?????” అని అడిగింది. “తెలీదు…..అస్తమానూ మిమ్మల్ని చూడాలనిపిస్తుంది…అందుకే ఈ మధ్య కేవలం మిమ్మల్ని చూడటానికే స్కూలుకి ఎక్కువగా వస్తున్నాను,” అన్నాను. ఇక అంతే, చాలా సేపుదాక శ్యామల మేడం నుండి జవాబు రాలేదు. ఇక నేను ఆగలేక, “సారి మేడం…” అని మెసేజ్ పెట్టాను. కాని మేడం దగ్గర నుండి జవాబు రాలేదు…..టైం పన్నెండు