స్నేహం హద్దు మీరితే 38

By | March 25, 2020
0

telugu sex stories స్నేహం హద్దు మీరితే 38 అనూ ఏం డ్రెస్ వేసుకొస్తుందో అని కుతూహలం తో చూస్తున్నాను. కాసేపటికి ఒక టైట్ షార్ట్ పైన టీ షర్ట్ వేసుకొచ్చిది. తనని అలా చూసి చాలా రోజులయ్యింది. తెల్లని తన సెక్సీ తొడలను నేను అనుభవించిన తీరు ఎలా మరిచిపోగలను. అవిప్పుడు నా పక్కన ఏ ఆచ్చాదనా లేకుండా వున్నాయి. ఇందాక అంటే లెగ్గిన్ వుంది కాబట్టి మీద చెయ్యి వేసి కుర్చున్నాను. ఇప్పుడు చెయ్యి వేస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో అర్ధం కాట్లేదు. సినిమా చూస్తున్నా కానీ తనకి కుదురు లేదు. ఏదో ఇబ్బది పడుతుంది కానీ చెప్పట్లేదు. ఇద్దరం దగ్గరగా పక్క పక్కనే కుర్చున్నాం. ఈద్దరం నిక్కర్స్ లోనే వుండడం తో తొడలు తగులుతున్నాయ్.. నాకు మళ్ళీ వేడి మొదలయ్యింది కానీ ఏమీ చేసే ధైర్యం రావట్లేదు. ఎందుకొచ్చింది లే అనుకుని నా కాళ్ళు పైకి జరిపి కుర్చున్నా.. కసేపటికి అనూ నా భుజం మీద చెయ్యి వేసి వాలి కుర్చుంది. తన బాయలు నాకు తగులుతుండడం తో నా రాడ్ లేచింది. అసలే నేను వేసుకున్నది చిన్న బాక్సర్. నా రాడ్ పూర్తి సైజ్ కి చేరడం తో దాని గుండు సైడ్ నుండి కొంచెం బయటకు వచ్చి కనపడ్డం మొదలెట్టింది. దాన్ని లోపలికి తొయ్యడం ఐయ్యే పని కాదు. బయటే వుంటె అను చూస్తే ఏమంటుందో అని అలోచన… చివరకు ధైర్యం చేసి అలానే ఊరుకున్నాను. మెల్లగా పక్క నుంచి చెయ్యి పెట్టి నా బాక్సర్ ని ఇంకొంచెం లాగి మడ్డ ఇంకా బయటకు వచ్చి కనపడేలా చేసాను. ఇప్పుడు నా రాడ్ గుండు మొత్తం బయటకు వచ్చింది. అప్పటికి తన చెయ్యి నా మోకాలు మీద వుంది. తను ఏ మాత్రం కిందకి చెయ్యి జరిపినా నా రాడ్ తన చేతికి తగులుతుంది. తను ఎంత సేపటికీ చెయ్యి జరపకపోవడం తో నేను కాలు అటూ ఇటు సడెన్ గా కదిపాను. దాంతో తన చెయ్యి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *