స్నేహం హద్దు మీరితే 37

By | March 24, 2020
0

telugu  sex stories స్నేహం హద్దు మీరితే 37 అలా అనూ తో ప్రయాణం నాలో వేడి ని మరింత రాజేసింది. అదే అలోచనలతో నా రాడ్ పూర్తి గా లేచి గట్టిబడిపోయింది. అసలే నైట్ ఫ్యాంట్ లో వున్నా… అనూ కోసం కంగారు లో లోపల డ్రాయర్ కూడా వేసుకోలేదు. బైక్ దిగే టైం లో తనకి నా మడ్డ ఎత్తు కనపడకుండా ఎలా రా బాబూ అని అలోచిస్తున్నాను. సరిగ్గా అదే టైం లో కుక్క అడ్డం వచ్చింది. నేను సడెన్ బ్రేక్ వెయ్యడం తో బండి అటూ ఇటూ తూలి మళ్ళీ నిలదొక్కుకుంది. ఈ హడావుడి లో అనూ మధ్య లో బ్యాగ్ పడేసింది. మా మధ్య బ్యాగ్ అడ్డం లేక పోవడం తో ఆ బ్రేక్ కుదుపుకి తను నా దగ్గరకు వచ్చి గుద్దుకుంది. బైక్ కింద పడకుండా వుండాడానికి మళ్ళి సడెన్ గా కొంత యాక్సిలరేషన్ ఇచ్చాను. ఆ ఊపు కి తను మళ్ళి వెనక్కి వాలబోయి సపోర్ట్ కోసం నన్ను పట్టుకుంది. ఆ కదలికల వల్ల తన చెయ్యి ఒకటి అనుకోకుండా నా ఫ్యాంట్ లోకి వెళ్ళింది. నిగిడిన నా మడ్డ తన చేతికి లైట్ గా తగలడం తో తనకి అనుమానం వచ్చి నా మడ్డ ని కొంచెం తడిమి చూసింది. అది బాగా నిగిడి ఇనప కడ్డీ లా చేతికి తగలడం తో వెంటనే చెయ్యి వెనక్కి తీసేసింది. బ్యాగ్ కోసం బైక్ పక్కన ఆపాను. తను కిందగి దిగి బ్యాగ్ తెచ్చుకుని మళ్ళీ బైక్ ఎక్కింది. తన చేతి లో బ్యాగ్ ముందు పెడతా ఇవ్వమన్నాను. ఈ సారి ఎక్కీ ఎక్కడం తోనే నా బుర్ర మీద ఒక్కటీ తగిలీంచింది.

నేను: ఓయ్ నేనేం చేశానే
అను: నేకు తెలీదా?
నేను: తెలియకే కదా అడుగుతుంది. 
అనూ: ఇప్పుడు లేపుకుని వున్నావ్ నీ రాడ్ ని.. ఏం అలోచిస్తున్నావ్.
నేను: నీ యంకమ్మ. ఇక రాడ్ లేస్తే నీ గురించే అనా? లోపల డ్రాయర్ వెయ్యడం మరిచాను. చల్లగాలి తగిలే సరికి అది లేచింది. ఏం మీకు చల్ల గాలి తగిలితే నిప్పుల్స్ నిక్క బోడుచుకోవా?
అనూ: ఓకే ఒకే .. ఇంక అరవకు. నాదే తప్పు (అని నవ్వేసింది) 
బ్యాగ్ ముందుకు ఇచ్చేసింది. అది ముందు పెట్టుకుని నడుపుతుంటే అనూ కొంచెం దగ్గరగా కుర్చుంది. మధ్య మధ్య లో స్పీడ్ బ్రేకర్ల దగ్గర బ్రేకులు వేసినపుడు అనూ బాయలు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *