స్నేహం హద్దు మీరితే 3

By | February 14, 2020
0

telugu sex stories స్నేహం హద్దు మీరితే 3 ఆదే పొసీషన్ లో ఇప్పుడు తన రెండు బాయలు నా రెండు చేతులా పట్టుకుని తనివి తీరా పిసకడం మొదలెట్టాను. అలా ఆ పొసీషన్ లో రెండు బాయలూ ఒకేసారి పట్టుకునేసరికి తనకు పూకు లో అలజడి ఐనట్టుంది.నా మడ్డ వదిల్సిండి. ఒకే సారి తన రెండు కాళ్ళు పైకి ముడుచింది. దాంతో తన కాళ్ళు నా వీపుకి తగిలి బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేక ముందుకి పడ్డాను. అంతే నా మడ్డ తన పొట్ట లో నొక్కుకు పోయింది. నా ముఖం మళ్ళి తన బాయల మీద కి వెళ్ళింది. తను కొంచెం తమాయించుకుని నన్ను వెనక్కి తోసి మళ్ళి నా మడ్డ ఆడించడం మొదలెట్టింది. నా జిరుగు చుక్కలు కరెక్టు గా తన లేత బొడ్డు లో పడుతున్నాయి.
ఈలోపు బస్సు లో లైట్లు వెలిగాయి. డ్రైవర్ టీ కోసం ఆపి టయిలెట్ వెళ్ళే వాళ్ళను వెళ్ళమన్నాదు. ఇద్దరం ఒక్క ఉదుటున బట్టలు సర్దుకున్నాం. తను నన్ను కిందకి వెళ్ళాలి తోడు రమ్మందిమాతో పాటు ఎవరో ఒకరిద్దరు బస్సు దిగారు అంతే. క్లీనర్ తనని చూసి లేడీస్ కి ఇక్కడా లేదమ్మా. కొంచెం అటు దూరం గా వెళ్ళొచ్చు అని చెట్టు వైపు చూపించాడు. ఇద్దరం అటు నడిచాం.పూర్తి చీకటి గా వుంది. మలుపు వుండడం వల్ల వచ్చి పోయే వెహికల్స్ లైట్లు కూడ పడట్లేదు అలా చెట్టు వెనక్కు వెళ్ళాగానే తను నా ఫ్యాంటు కిందకి లాగి నా మడ్డ బయటకు తీసి ఆఢించడం మొదలెట్టింది. తన వూపు కి నేను అదిరిపడ్డాను. ఇలా చెయ్యడం తో దాదాపు మెత్తబడిన నా మడ్డ మళ్ళీ 10 సెకన్లలో

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *