కలసి వచ్చిన అదృష్టం 16

విడదీసిన తన పిర్రల మద్య నున్న నా వేలిని నా మొడ్డతో పాటు తన పూకులో ఓ వైపున దూర్చి , తన పూకు పెదాల తడిని వెలికి అడ్డుకొని తన గుద్ద ద్వారం దగ్గర రుద్ద సాగాను. రెండో చెయ్యి తన పూకు బుడిపను నలుపుతుండగా , ఎడం చేతి వెళ్ళు తన గుద్దను మెల్ల మెల్లగా ఆక్రమించు కో సాగాయి. కుడి చేయి తన పూకు బుడిప మీద చేస్తున్న వత్తిడికి , తన పూకు లోతట్టు లో

కలసి వచ్చిన అదృష్టం 15

తను కిచెన్ లోకి వెళ్ళే ముందు టవల్ చుట్టుకొని వెళ్ళింది అన్నీ కంప్లీట్ చేసి లోపలి వచ్చింది.తను చుట్టూ కొన్న టవల్ సగం పైన , సగం కింద కన బడీ, కనబడ నట్లు తన అందాలని బహిర్గతం చేస్తుంది. నేను తనను గమనిస్తున్నా నని చూసి తన కాళ్లు రెండు దగ్గరకు జరుపుకొని వచ్చి మంచం మీద కుచోంది. నా దగ్గరకు లాక్కుంటు తన వంటి మీ దున్న టవల్ ను లాగేసాను. తన నగ్నత్వాన్ని దాచు కోవడానికి అన్నట్లుగా
Page 7 of 7
1 5 6 7