పెళ్లి అయినా సీత 24

By | August 1, 2020
0

telugu sex stories పెళ్లి అయినా సీత 24 నిద్రపోతున్న సీత ఒక సారిగా ట్రైన్ కుదుపుళ్ళకి కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఎదురుగ నిర్మల బాబుని వొడిలో పడుకోబెట్టుకొని తాను నిద్ర పోతుంది.అలా నిర్మలను చూస్తూ కళ్ళు మూసుకుంది సీత.మల్లి కొంచం సేపటికి ట్రైన్ కుదుపులకి కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఎదురుగ నిర్మల లేదు బాబు సీట్ లో పడుకొని ఉన్నాడు.టాయిలెట్ కి పోయి ఉంటుందిలే అని కొని మల్లి కళ్ళు మూసుకొని నిద్రపోయింది.మల్లి కొంచం సేపటికి కుదుపుళ్ళకి  మెలుకవ వచ్చి చూస్తే ఇంకా నిర్మల్ రాలేదు ఏంటబ్బా ఇంకా రాలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళింది అనుకుంటూ నిర్మల మొగుడు వైపు చూసింది తాను ఘాడ నిద్రలో ఉన్నాడు.ఇంతలో తనకి ఉచ్చ వస్తున్నట్లు అనిపించి పైకి లేచి టాయిలెట్స్  వైపు వెళ్ళింది.ఆ బోగీలో ఎక్కువ మంది లేరు  చాల వరకు ఖాళీగానే వుంది.సీత అలా టాయిలెట్స్ దగిరకు వెళ్లే సరికి భాస్కర్ చెప్పిన  రౌడీలు ట్రైన్  డోర్ దగిర  కూర్చొని  సిగెరెట్స్ తాగుతూ కనిపించారు.సీత వాళ్ళను చూసి భయపడి వెన్కక్కి నచ్చేసింది కానీ అర్జెంటు వాళ్ళ ఉచ్చ ఆపుకోలేక పోయింది.అందుకే చేసేది ఏమి లేక టాయిలెట్స్ దగిరకు వెళ్ళింది .సీత వాళ్ళ వైపు చూడకుండా తల దించుకొని టాయిలెట్స్ దగిరకు వెళ్తుంటే వాళ్ళు సీతని చూసి “ఏమే లంజ వస్తావా ఎంత ని రేట్ “అన్నారు .సీత వాళ్ళు అలా అంటున్న పటించుకోకుండా తల దించుకొని టాయిలెట్స్ దగిరకు వెళ్తుంది.వాళ్ళు సీత తో “ఒసేయ్ లంజ దెంగి డబ్బులు ఇవ్వకుండా వెళ్ళాము లే .ని రేట్ ఎంతో చెప్పు మేము అందరమూ  నిన్ను దెంగి నీకు ఎంత కావాలన్న ఇస్తాము “అంటూ సీతని చూసి నవ్వుకుంటున్నారు.సీత తల దించుకొని భయపడుతూ టాయిలెట్ దగిరకు వెళ్లి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *