పాఠశాల రోజుల్లో 86

By | November 14, 2020
0

telugu sex stories పాఠశాల రోజుల్లో 86 అలాంటి తను అమాయక పిల్లల ప్రాణాలగురించి ఆలోచిస్తుందంటేనే నవ్వొచ్చేస్తొంది. చాలా సేపు తర్జన బర్జన తరవాత వానికి సాయం చేయడానికి నిర్చయించుకుంది. రాత్రి ఎనిమిది గంటలవుతొంది. ఆరోజు శుక్ల పక్షపు ద్వాదశి. పున్నమి రాడానికి ఇంకా మూడురోజులున్నా వెన్నెల పిండార బోసినట్లుంది. విను వీదుల్లో నిర్మలమైన ఆకాశంలో మెరుస్తున్న చుక్కల నడుమ రేరాజు కనకపు సింహానంపై కూర్చుని వెండి వెన్నెలను వెదజల్లుతున్నాడు. వెచ్చటి ఆ ఎన్నెల కన్నెపిల్లల గుండెల్లో పూలబాణాల్లా గుచ్చుకుంటున్నాయి. ఆ పూల బాణాలు రేపుతున్న కోరికలతో ఆ కన్నెపిల్లలు ప్రియుల ఒడిలో ఒరిగిపోయి కోరికల తాకిడికి పొంగుతున్న యెదలతో వారిని వుడికిస్తున్నారు. అదే అదనుగా తీసుకుంటున్న ప్రియులు వారి యెదలను తడుముతూ వాటి బిగువును కొలుస్తున్నారు. వారి రతికేళికి అదే మొదలు. వారి రహస్య రతికి దోహదపడిన వెన్నెలకి దన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాడు ప్రియుడు. ఎలాగంటారా కోరికలతో  రెచ్చిపోయిన ప్రియురాలు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *