పాఠశాల రోజుల్లో 40

By | February 14, 2020
0

telugu sex stories పాఠశాల రోజుల్లో 40 నోటి మీద చేయి తీసేసి “రాత్రంతా నీ మొగుడు బసవప్పింట్లో పడుకుని నిన్ను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల చూడు ఎంత కార్చావో” అని ఆమె ద్రవం అతని వేళ్ల మీద బంక సాగుతుంటే చూపించి అన్నాడు. ఆమె ముఖం పక్కకు తిప్పుకుంది. కానీ ఇంకా పైకి లేవలేదు. లేచే వుద్దేశం కూడాలేనట్టు అలాగే పడుకుంది. అతని లుంగీ పైకెత్తి బారుగా నిగిడిన మొడ్డను బయట పెట్టి ఆమె రెండు కాళ్ల మద్య సర్దుకున్నాడు. ఆమె వ్యతిరేకించలేదు, కావాలనీ అనలేదు మౌనంగా వుండిపోయింది. ఆ మౌనాన్ని అంగీకారంగా తీసుకుని లోపలికి దూరిపోయాడు. “స్ .స్.స్.స్. ” అని మూలిగింది. ద్రవాలు జిగురుగా వుండటం వలన మెత్తగా లోపలికి దిగిపోయింది. రామాంజిగానిది కూడా పొడుగైనదే కానీ అంత లావుండదు. వీనిది లావుగా పొడుగు కొంచెం తక్కువగా పూకు నిండుగా వుంది. రెమ్మలు మడత పడటం వల్ల అంతులేని సుఖం నోటి వెంట మూలుగులు తప్ప ఎటువంటి మాట మాట్లాడలేదు ఆమె. ఆమె బరువైన సల్లను రవిక లోనించి బయటకు తీసి పిసుకుతూ లోపలికి దూరి బయటికి వస్తున్నాడు. కండోమ్ లేకుండా మొదటిసారి దెంగుతుండటం వల్ల వానికా సుఖం అబ్దుతంగా అనిపిస్తొంది. బలిసి కొవ్వు పట్టిన ఆమె తొడలకి వాడి తొడలు తగిలి “తపక్. . .తపక్” మని శబ్దాలు వస్తున్నాయి.
వూపుడూ అధికం చేసి “హూం. . . ” అని హూంకరించి కార్చేశాడు.“లోపల కార్చావా” అనింది. “ఆపరేషన్ అయ్యింది కదా” అన్నాడు. అన్నీ తెలుసుకోనే వచ్చాడు వాడు. “రాత్రికి రెడీగా వుండు వాడు పోగానే వస్తాను

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *