పాఠశాల రోజుల్లో 39

By | February 13, 2020
0

telugu sex stories పాఠశాల రోజుల్లో 39 లావుగా నల్లగా కాలుతున్న ఇనప కడ్డీలా వున్న వాడి నరాల గట్టి తనాన్ని ముట్టుకుని తోలుని వెనక్కి లాగింది. ఎర్రటి మొడ్డ గుండు చూడగానే నోట్లో తడారి పోయింది. అర చేతికి యెంగిలి చేసుకొని వాడి మొడ్డని పైకి కిందికి ఆడించింది. దాని చేయి పడిన రెండు నిమిషాలకి వాడికి అయిపోయింది. బొట్లు బొట్లుగా వెచ్చటి వీర్యం బయటకి వచ్చింది. శేషు చల్ల బడిపోయాడు. వాడి మొడ్డ చిన్న బోయి చిట్టేలుక సైజుకి మారిపోయింది. శేషు నిరుత్సాహ పడిపోయాడు. నిహారిక వాడికి ముద్దులు పెట్టి, వట్టలు నిమిరి వాన్ని వుత్సాహ పరిచి చిట్టేలుకని చిన్న సైజు రాడ్డుగా మార్చింది. ఎంత చేసినా వాడి మొడ్డ కుడవడానికి మాత్రం ఒప్పుకొలేదు. వాళ్లిద్దరి కలియికలో ఎప్పుడు కూడా అంగ చూషన జరగలేదు.వాడి మొడ్డకి రబ్బరు తొడుగు తొడిగి లోపల పెట్టించికుంది. మొదట దూరకపోయినా వాడి మొరటు పోట్లకి ఆమె కన్యత్వం చిరిగిపోయింది. రక్తం కారుతున్నా పట్టించుకోకుండా వాడు చల్ల బడేవరకు వూగాడు. ఆ మొరటు తనానికి ఆమెకు కోపం వచ్చింది. మగవానితో తన మొదటి సమాగమం ఇలా మొరటుగా బాదాకరంగా ముగిసినందుకు తనను తానే నిందించుకుంది. సరైన మగాన్ని ఎన్నుకొని వుంటే ఈ బాద వుండేది కాదు కదా అని అనుకుంది. తన రెండో అనుభవానికి స్కూల్లో లెక్కల టీచర్ని ఎన్నుకుంది. ఆయనిచ్చిన సుఖం ముందు శేషుడెందుకు పనికి రాడనిపించింది. అంతే మనోడితో రంకుని మద్యలో ఆపేయడానికి సిద్దపడిపోయింది. కానీ ఎంతైనా మొదటి రంకు మొగుడు కదా ఎవడూ దొరక్కపోతే వీడు పనికి వస్తాడులే

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *