అరుణ 3

telugu sex stories boothu kathalu “అరుణ! నాకు కవిత్వం రాదు. అందంగా మాటలు కూర్చి చెప్పేనేర్పులేదు సూటిగా అడుగుతున్నాను…… ఎన్నాళ్ళుగానో అడుగుదామని ఇంకా టైము రాలేదేమోనని సందేహిస్తూనేజాప్యం చేశాను. నీ హౌస్ సర్జన్సీ పూర్తిఅయ్యాక అడుగుదామని ఉపేక్షించాను. నీ మనసులో ఉద్దేశం తెలుసుకోవడానికి ఇన్నాళ్ళుగా తటపటాయిస్తున్నాను. అరుణా నీవు నన్ను వివాహం చేసుకుంటావా? నిర్మొహమాటంగా అడుగుతున్నాను. అలాగేనీవూ జవాబియ్యి. మన రెండేళ్ళపరిచయంలో ……. అందులో ఈ సంవత్సరంనుంచీనా మనసేమిటో నీవుగ్రహించే ఉంటావు. నీవు నాతోపరిచయం పెంచుకోవటంలో

అరుణ 2

telugu sex stories boothu kathalu దీనితో సంపాదన కూడా బాగా పెరిగింది. అంతేగాక డబ్బుకి నిర్భంధించకపోవడం అతని పేరుకి మరింతఖ్యాతి తెచ్చింది. వేలలో ఉంది అతనిఆర్జన. రుక్మిణి తరువాతవాడు వెంకటరమణమొదటినుంచి రమణది పెంకెస్వభావమే. తండ్రిలాగా పొడుగ్గా ఉంటాడు కాని, ఆయన గంభీరత ఏ కోశానా లేదు ఏ విషయమూ సీరియస్ గా తీసుకోడు. జీవితం అతనికో ఆటగా కనిపిస్తుంది. దేని గురించీ బాధపడడు. లేని దానిని గురించి విచారించడు. అసలు అన్ని విషయాలు అతనివిషయంలో అనుకున్నది

అరుణ 1

telugu sex stories boothu kathalu కౌసల్యాసుప్రజ రామ పూర్వా సంధ్యాప్రవర్తతే……. ఉత్తిష్టోతిష్ట గోవింద ఉత్తిష్ట ……..” పూజగదిలోంచి రామారావుగారికంఠం గంభీరంగా వినిపిస్తూంది. ఆయన భార్య కమలమ్మగారు పూలసజ్జ నిండా పూలుకోసి తెచ్చి ప్రక్కనపెట్టింది. ఆయననోరు యథాప్రకారం స్తోత్రంచదువుతున్నా ఆయన కళ్ళు ప్రశ్నార్ధకంగా భార్యవంక చూశాయి.” అరుణ ఇంకా లేవలేదు. రాత్రి బాగా ప్రొద్దుపోయి వచ్చింది. అదివచ్చి పడుకునేసరికి ఒంటిగంట దాటింది” అంది ఆమె, ఆయన భావంగ్రహించి రామారావుగారు తల ఊపి యధాప్రకారంశ్రవ్యంగా, గంభీరంగాసుప్రభాతం చదవటంమొదలు పెట్టారు.

సుజాత శృంగార యాత్ర 11

telugu sexstories boothu kathalu ఉదయం అతని భార్య నిద్రలేపుతుంటే మెలుకువ వచ్చింది అతనికి. “అప్పుడే ఏడు అయిపోయింది. తొందరగా లేవండీ, ఇంకా ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళాలన్నారు కదా.” అంటుంది ఆమె. అతను తల తిప్పి చూస్తే కూతురు నిద్రపోతూ కనిపించింది. “దాన్ని ఎంత లేపినా లేవడం లేదు. ముందు మీరుపోయి స్నానం చేసి రండి.” అంటూ అతన్ని బాత్ రూమ్ లోకి తోసింది. ఒక అరగంటలో బయటకి వచ్చాడతను. అతను రాగానే “ఇదిగో, నేను స్నానం చేసి

సుజాత శృంగార యాత్ర 10

telugu sex stories boothu kathalu టక్కున ఆగిపోయింది సుజాత. కెరటాలు కాలి వేళ్ళతో దోబూచులాడుతుంటే గిలిగింతలుగా ఉంది. నాన్నని వదిలి రెండు అడుగులు వెనక్కి వేసింది. “ఏమయింది బుజ్జీ..రా.” అంటూ ఆమెని లాగాడు అతను. “అబ్బా నాన్నా చల్లగా ఉన్నాయి.” అంది ముడుచుకు పోతూ. “దిగితే మొత్తం వెచ్చగా అయిపోతుంది…రా బుజ్జీ” అంటూ, ఆమె మరీ ముడుచుకు పోతుంటే, చటుక్కున రెండు చేతులతో ఎత్తుకున్నాడు. “ఆఁ..ఆఁ…” అని గారం చేస్తూ, అతని మెడ చుట్టూ తన

సుజాత శృంగార యాత్ర 9

telugu sex stories boothu kathalu ఇక ఆ సాయంత్రం వరకూ పాలేరుకి ఊర్లో వ్యవసాయానికి సంబందించిన సామాను కొనడమే సరిపోయింది రాజారాంకి. ఇంటికి వచ్చేసరికి సాయంత్రం ఆరయింది. ఇంట్లోకి రాగానే అతని భార్య నవ్వుతూ “ఒకసారి అటు చూడండి.” అంది. చూస్తే అక్కడ సుజాత మొహం ముడుచుకొని కూర్చుంది. “ఏమయిందీ?” అన్నాడతను ఆశ్చర్యంగా. “ఏదో కొంటానని మాట ఇచ్చారటగా…ఇంకా ఇంటికి రాలేదని అలిగింది.” అంది ఆమె. వెంటనే ఉదయం ఆమెకి జీన్స్ కొంటానని మాట ఇవ్వడం
Page 3 of 24
1 2 3 4 5 24