ఆఫీసర్ రాహుల్ 94

By | January 13, 2021
0

telugu sex stories ఆఫీసర్ రాహుల్ 94 “ఏమిటి నాకు పెళ్లి అని ఫీల్ అవుతూ ఉన్నావా”అంది ఆ రాత్రి లిఖిత.
“నేను అదే అడగాలి అనుకుంటున్నాను”అంది ప్రియ.
నేను ప్రియ మీద ఉన్నాను ,నా పెనిస్ ను దాని పుకూ లోకి నొక్కాను”స్ అన్నయ్య”అంది నొప్పికి ప్రియ.
నేను దాని పెదాలు కొరుకుతూ స్ట్రోక్స్ ఇస్తున్నాను,,”అష్ ఆగ్ అన్నయ్య మొదటిసారి నన్ను ఎలా చేశావో ఆహ్ గుర్తుందా”అంది నన్ను ప్రేమగా నిమురుతూ.
స్పీడ్ గా కుమ్ముతూ “నీకు ఆహ్ అప్పుడే పెళ్లి అంటే నమ్మలేక పోతున్నాను”అంటూ ఇంకా గట్టి గట్టి గా కుమ్మాను ప్రియ పుకూ లో.దానికి ఆర్గాజం వచింది.
“నాకు కూడా కావాలి రా”అంది లిఖిత.
నేను ఆమె మీదకు జరిగి దాని పుకూ లో సుళ్ళ పెట్టాను.
“ఆహ్ ఎన్ని సార్లు పెట్టినా నీది దిగితే నొప్పే”అంది లిఖిత.నేను స్పీడ్

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *