ఆఫీసర్ రాహుల్ 24

By | August 1, 2020
0

telugu sex stories ఆఫీసర్ రాహుల్ 24 జీప్ స్టార్ట్ చేసి అరగంట లో నా రూం కి వచ్చి ఇద్దర్నీ రూం లో కట్టేసాను.
వాళ్ళకి గంట తర్వాత స్పృహ వచ్చింది,,నేను టీవీ చూస్తున్నాను పకోడీ తింటూ.
“ప్లీజ్ ఏమి చేయకు “అంది కూతురు.
“భోజనం ఏమి కావాలి”అడిగాను.
వింతగా చూశారు,మళ్లీ అడిగితే చెప్పారు.ఆర్డర్ ఇస్తే అరగంట లో వచ్చింది.ఈ లోగా ఇద్దరికీ టీ ఇచ్చాను.
“ఎందుకు తెచ్చావు”అడిగింది భార్య.నేను మాట్లాడలేదు.భోజనం వచ్చాక ముగ్గురం తిన్నాము.
వాళ్ళ చేతి కట్లు తీసే టైమ్ లో చెప్పాను,,”పారిపోవాలని చూస్తే మా వాళ్ళు ఇంజనీర్ ను చంపేస్తారు”అని.
వాళ్ళు భయం తో భోజనం చేశాక,,”కావాలంటే పడుకోండి”అని నేను రూం లాక్ వేసి బయటకి వచ్చాను.

దగ్గర్లో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉంటె వెళ్లి కూర్చుని బాదాం పాలు తాగుతూ ఇంజినీర్ కి ఫోన్ చేశాను .

వాడు భోజనాని కి ఇంటికి వచ్చి తన వద్ద ఉన్న తాళం తో లోపలి వెళ్ళాడు .

ఫోన్ తీసి  “హలొ “అన్నాడు .

“నీకూతురి అందం చూస్తే సుల్ల లేచింది “అన్నాను

“ఎవడ్రా నువ్వు “అరిచాడు .

“ని పెళ్ళానికి రంకు మొగుడిని , ని కూతురి కి ముద్దుల మొగుడిని

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *