ఆఫీసర్ రాహుల్ 129

By | April 30, 2021
0

telugu sex stories ఆఫీసర్ రాహుల్ 129 తెల్లారక మామగారు భక్తి చానెల్స్ పెట్టారు ,స్వామి నిత్యానంద ఇంటర్వ్యూ .

“స్వామి దేశం ఎలా ఉండ బోతోంది “అడిగాడు ఒకడు .

“దేశానికే కాదు ప్రపంచానికే కష్టకాలం రాబోతోంది “అన్నాడు నిత్యానంద

అందరు వెటకారం గ నవ్వుతు “అదేమిటి స్వామి మూడో ప్రపంచ యుద్ధం వస్తుందా “అడిగారు .

“కాదు పిశాచి ఒకటి రాబోతోంది , దానికి మనిషి శరీరం కావాలి , ఎవడు దొరికితే వాడి ఉపిరి తిత్తుల్లోకి వెళ్లి కూర్చుంటుంది “అన్నాడు నిత్యానంద

“మీరు ఆ పిశాచాన్ని ఆపలేరా “అడిగారు నవ్వుతు వెటకారం తో .

“అది మాములు పిశాచికాదు పిల్లల్ని పెడుతూ

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *