ఆఫీసర్ రాహుల్ 128

By | April 24, 2021
0

telugu sex stories ఆఫీసర్ రాహుల్ 128 మర్నాడు ఉదయానికి అత్తా మామ ఇంటికి వచ్చేసారు , చైనా నుండి .

“మిగతా వాళ్ళు ఆ దేశం మొత్తం చూసి వస్తారుట “అన్నాడు మామగారు కొడుకుతో .

####
అదే టైం కి ఉదయమే సికిందర్ ,బీజింగ్ హోటల్ లో పేపర్స్ చూస్తున్నాడు ,,చైనీస్ తెలిసిన ఇండియా మనిషి ఎంబసీ నుండి సికిందర్ కోసం వచ్చాడు ..బింగ్ రాసిన వ్యాసం చదివాడు ,అతను ..wuhan నుండి పబ్లిష్ అయ్యే పేపర్ అది ..
######

‘ఇట్ ఇస్ కన్ఫర్మ్ “అన్నాడు కార్పొ .
వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నాడు , “మన ఏజెంట్ ని వాళ్ళు చంపేశారు , 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *