నా తీపి గుర్తులు 77

By | May 6, 2019
0

telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 77 జ్యోతి వెనక్కి ఇచ్చే జర్కులు మడ్డతో మోపు చేస్తూ…కసితీరా గుచ్చుతున్నాడు. బలిసిన గుద్దలు… వెర్రేక్కించిన గుద్దలు… ఇప్పుడు ఇలా తన మడ్డ వాటిమధ్య నలుగుతూ కనిపిస్తుంటే… వాటిని పిసుకుతూ దెంగాలన్న కోరిక పసాద్ నరనరానికి పాకిపోయింది.

అంతే పసాద్ తన చేతుల్ని జ్యోతి బంతుల మీద నుండి తీసి బలసిన పిర్రల మీద వేసాడు.
“మ్… మ్మ్…” అంటూ మూలుగు ఇద్దరి నోటివెంట ఒకేసారి వచ్చింది.
రాముకసితీరా పిసికిపారేస్తూ… రెండు పిర్రలసందులో, తన మడ్డతో గుచ్చుతుంటే… తనకి పట్టుకోసం టవలు వేసుకునే హేంగరు రెండూచేతులతో పట్టుకుంటూ… మరింతగా పిర్రల్ని పైకి లేపుతూ వొంగుంది జ్యోతి.
రాముఒక చేత్తో పిర్రల్ని పిసుకుతూ…రెండో చేత్తో తన మడ్డని పిర్రల మీద రుద్దుతూ… మధ్య మధ్య… రెండింటి సందులో మడ్డతోరాస్తూ… అప్పుడప్పుడు బెత్తంతో కొడుతున్నట్టు, పిర్రల మీద మడ్డతో కొడుతుంటే “హుక్… హుక్… అబ్బా… మ్మ్… స్స్ హ్…” అంటూ దీర్ఘంగా మూలుగుతూ పిర్రలులేపి లేపి మరీ అందివ్వసాగింది జ్యోతి.

జ్యోతి పిర్రల స్పర్శ రాముచేతులకి తగులుతుంటే రాములో కసి మరింతగా పెరిగిపోయింది.
రాముతన అరచేతులు పిర్రలపై బోర్లించి పట్టుకుని బాగా విడతీసాడు.
రాముఒంగున్న కొద్దిక్షణాలకే తన వెనుక మోకాళ్ళపైన కూర్చుండిపోయాడు. ఇప్పుడు గుద్ద బొక్కకి ఒక అంగుళం కిందగా పుకుబొక్క విచ్చీ విచ్చనట్టు కనిపించింది.
నాలుక మరుక్షణమే చేరిపోయి… పూకంతా నాకేయసాగింది.
“మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …” అంటూ జ్యోతి జలదరించింది. చల్ మనేలా కసిగా అరచేత్తో చరిచి… పెదాలతో పూకునిఅందుకున్నాడు.
“అమ్మా…” అంటూ అరుస్తూ, మొఖానికి పూకంతా అనుకునేలా పామింది జ్యోతి.
జ్యోతి రెండూ పిర్రల్ని పట్టేసి కసి కసిగా పూకు గొల్లి నుంచి గుద్దబొక్క వరకు… గుద్దబొక్క నుంచి పూకు గొల్లి వరకు రాముబరబరా నాకేస్తున్నాడు.
జ్యోతి ములుగులు, రామురొప్పుతూ తీసుకునే శ్వాసతో కలిసి బాత్రూం అంతా వింత చప్పుళ్ళతో మత్తెక్కిపోతోంది.
పిర్రల మీద అప్పుడప్పుడు పెదవులతో ముద్దెడుతూ… పళ్ళతో పట్టి వాటి మీద రాముకి ఉన్న మోజు తీరా కొరుకుతున్నాడు.
రాము తన పిర్రల్ని కొరికిన ప్రతిసారికైపుగా మూలుగుతుంది జ్యోతి. మరికొద్దిసేపటికే ఇద్దరిలో కోరిక తీవ్రస్థాయి చేరుకుంది.
చివరిసారిగా జ్యోతి పిర్రల చివర కండపట్టి ఎత్తిపెట్టుకున్నట్టున్న భాగాన్నిపళ్ళ మధ్య తీసుకుని కసితీరా కొరికి… నాలుకతో పూకు నుంచి గుద్ద వరకు అనిచిపెట్టినాకి, పైకి లేస్తూ రెండూ అరచేతులతో చళ్ మనేలా రెండూ పిర్రల మీద కొట్టాడు రాము.
“అబ్బా…” అన్న చిరు కేక జ్యోతి నోటివెంటవెలువడింది. రాము మడ్డ చెరుకుగడ మాదిరి కదంతొక్కుతోంది, కుడి చేతిలోకి మడ్డనితీసుకుని… ఎడం చేత్తో జ్యోతి పిర్రలు పట్టుకుని పొజీషను చేసుకుంటున్నాడు.
హేంగరు వదిలేసి… గోడని అరచేతులతో పట్టుకుంటూమడ్డకి దగ్గరగా పిర్రలు తెచ్చింది జ్యోతి.

రాముకి జ్యోతి మొఖం కనిపించకపోతున్నా… ఎప్పుడు దూరుతుందా అన్న ఆత్రం ఆమె శరీర స్పందన తెలియజేస్తోంది.

రాము తన మడ్డని చేత్తో పట్టుకుని చర్మాన్ని కొంచెంగావెనక్కి లాగి, మరికొంచెం ముందుకు జరిగాడు… ఇంకో చేత్తో పిర్రల పైఅంచులుఅనిచిపెడుతూ… సగానికి కనిపిస్తోంది మడ్డ చివరి గుండుభాగం, నడుం కొంచెంగా వంచిపూకు రెమ్మల అంచులు రాసాడు.
“మ్మ్ మ్మ్మ్మ్…” జ్యోతి నుండి మరో దీర్ఘమైన మూలుగు బయటకి వచ్చింది.
అది వినీ రాముకి మరింత కసి పెరిగిపోయింది.

ఈసారి మరింత గట్టిగా అనిచిపెట్టి రుద్డాడు.
ఆ రుద్దుడికి గుండు వరకు జ్యోతి పూకులో దూరి లింకు పడింది. వెంటనే నడుం ముందుకు నెట్టడంతో, మరొక అరంగుళం దూరిపోయింది.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *