నా తీపి గుర్తులు 125

telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 125 రాజన్న తనను అలా పొగుడుతాడని ఊహించని జరీనా తన మొహం మీద బలవంతంగా నవ్వును తెచ్చుకుని రాజన్న వైపు చూసి, ఫ్రాన్సిస్ వైపు ఆశ్చర్యంగా చూసింది.

ఆమె చూపులో భావాలు అర్ధం చేసుకున్నవాడిలా, “రమ్యా….నీకు ముందే చెప్పాను కదా….రాజన్న కొంచెం ఎక్కువగా మాట్లాడుతాడని చెప్పాను కదా….వాడికి ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు….నువ్వు పట్టించుకోకు,” అని ఫ్రాన్సిస్ రాజన్న వైపు తిరిగి, “మాట్లాడింది చాలు….నేను చెప్పింది చెయ్యి,” అన్నాడు.
జరీనా తాను కూర్చున్న చైర్ లో నుండి పైకి లేచి ఫ్రాన్సిస్ కి విష్ చేసి రాజన్న వెనకాలే బయటకు వచ్చింది.

రాజన్న : నాతో రండి మేడమ్….నేను మిమ్మల్ని మిగతా స్టాఫ్ కి పరిచయం చేస్తాను…ఇటు వైపు రండి.
ఇద్దరు ప్రిన్స్ పాల్ రూం నుండి బయటకు వచ్చి స్టాఫ్ రూం వైపు నడవటం మొదలుపెట్టారు.
ఈలోపు రాజన్న తన గురించి చెబుతూ జరీనా గురించి కూడా తెలుసుకున్నాడు.
అంతలో స్టాఫ్ రూం వచ్చేసరికి రాజన్న అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిని జరీనాని పరిచయం చేసాడు.
అప్పుడే ఐదు నిముషాలు తరువాత క్లాసులు మొదలవుతాయన్నట్టుగా బెల్ మోగింది.
*******
అలా బెల్ మోగగానే ఇక్కడ క్లాసులో ఉన్న రాము, మహేష్, రవి ముగ్గురూ వెంటనే క్లాసులో నుండి బయటకు వచ్చారు.
రవి దాదాపుగా పరిగెత్తుతున్నట్టుగా ఆఫీస్ లోకి వచ్చి జరీనా కోసం చూసాడు.
మహేష్ ఆనంద చొక్కా కాలర్ పట్టుకుని, “ఇంతసేపు ఆమె గురించి ఊరించావు కదరా….ఎక్కడ ఉన్నదో చెప్పు,” అన్నాడు.
“ఓయ్…ఎందుకలా ఆవేశపడతావు…ఇంతసేపు నాకు తెలిసి ఆమె ఉండకపోవచ్చు….నేను నిజం చెబుతున్నా…ఇందాక ఇక్కడే ఆమెను చూసాను….ఆమె వెళ్ళిపోతే నన్నేం చేయమంటావు?” అన్నాడు రవి.
“లేదు రవి….నువ్వు మమ్మల్ని రెండు గంటల నుండి ఆమె గురించి చెప్పిందే చెప్పి టార్చర్ పెట్టావు…..ఇప్పుడు కనుక మాకు ఆమెను చూపించకపోతే నీకు మామూలుగా ఉండదు,” అన్నాడు రాము.
దాంతో ఇక ముగ్గురు టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఆమె గురించి వెతకడం మొదలుపెట్టారు….కాని ఆమె మాత్రం వీళ్ళకు కనిపించలేదు.
ఒకవేళ జరీనా ప్రిన్స్ పాల్ రూంలో ఉన్నదేమో అని అటు వైపుగా వెళ్తున్నట్టు వెళ్ళి లోపలికి తొంగి చూసారు.
కాని అక్కడ కూడా ఆమె కనిపించలేదు.

దాంతో మహేష్, “ఎక్కడరా….నువ్వు చెప్పిన అందగత్తె….అసలు కనపించడం లేదు….” అన్నాడు అసహనంగా.
“నేను ఇంతకు ముందే చెప్పా కదా….ఇప్పటికి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది,” అన్నాడు రవి.
“నీకు ఆమెను మళ్ళా చూస్తానన్న నమ్మకం లేనప్పుడు నువ్వు మాతో చెప్పకుండా ఉండాల్సింది…..” అన్నాడు రాము.
మహేష్ : ఇప్పుడు చూడు….మమ్మల్ని ఊరించి ఊరించి చంపావు….ఇప్పుడు ఆమె కనిపించడం లేదు.
ఆ మాట అంటూ మహేష్ రవి ని గట్టిగా వెనక్కు తోసాడు.

రాము కూడా రవి చేతుల్ని గట్టిగా వెనక్కు పట్టుకుని మహేష్తో కొట్టమని నవ్వుతూ చెబుతున్నాడు.
మహేష్ కూడా కోపాన్ని నటిస్తూ రవి పిర్ర మీద గట్టిగా తన చేత్తో చరిచాడు….దాంతో ముగ్గురు ఒక్కసారిగా నవ్వుకున్నారు.
“మనం మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం చూద్దాం….ఒకవేళ మన లక్ బాగుంటే ఆమె మనకు కనిపించొచ్చు…..” అన్నాడు రాము.
“నువ్వుంకా ఈ రవి మాటలు నమ్ముతున్నావా….వీడు ఎప్పుడూ అబధ్ధాలు చెబుతూ ఉంటాడు….అసలు వీడు చెప్పిన ఆమె లేనే లేదు….మనకు ఊరికే కధలు వినిపిస్తున్నాడు,” అన్నాడు మహేష్.
“లేదు….లేదు మహేష్…నేను నిజంగా చూసాను,” అన్నాడు రవి.
“ఇక నువ్వు నోరు ముయ్యరా…మళ్ళీ నువ్వు నోరెత్తావంటే పగిలిపోయిద్ది…ఇక చేసింది చాలు…పదండి వెళ్దాం,” అన్నాడు మహేష్.
ముగ్గురూ అక్కడ నుండి క్లాసుకు వెళ్ళిపోవడానికి రెడీ అయారు.
ఆలా ముగ్గురూ అక్కడనుండి వెళ్తుండగా వాళ్ళకు రాజన్న కనిపించాడు.
రాజన్నని చూడగానే రవి మొహం సంతోషంతో వెలిగిపోయింది, “రేయ్….వెళ్ళీ రాజన్నని అడుగుదాం….ఒకవేళ ఆమెను రాజన్న చూసి ఉండొచ్చు….మీరు నన్ను నమ్మడం లేదుకదా….వాడిని అడుగుదాం పదండి,” అంటూ రాజన్న దగ్గరకు పరిగెత్తాడు.
రవి వెనకాలే మిగతా ఇద్దరు కూడా పరిగెత్తారు.

రవి : రాజన్న…..రాజన్న….ఆగు….ఆగు….
అక్కడనుండి వెళ్ళబోయిన వాడు కూడా తనను ఎవరో పిలిచినట్టు అనిపించేసరికి రాజన్న వెనక్కు తిరిగి చూసాడు.
వీళ్ళు ముగ్గురూ పరిగెత్తుకుంటూ రావడం చూసి, “వీళ్ళేంటి నావైపు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు….వీళ్లకేమయింది…వీళ్ళు నన్ను కొట్టడానికి వస్తున్నట్టుంది,” అని మనసులో అనుకుంటూ తన స్కూటర్ స్టాండ్ తీసి స్టార్ట్ చేసి అక్కడ నుండి వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తున్నాడు.
అది చూసి రాజన్న తమను చూసి భయపడుతున్నాడని వాళ్లకు అర్ధం అయింది.
“గణపతీ…..ఆగు….మేం నిన్ను కొట్టడానికి రావడం లేదు….ఆగు….” అని అరుస్తున్నారు.
రాజన్న స్కూటర్ మీద కూర్చుని స్టార్ట్ చేసి వెనక్కు తిరిగి, “ఏం కావాలి…..ఎందుకలా పరిగెత్తుకొస్తున్నారు,” అని అడిగాడు.
మహేష్ : వీడికేమయ్యింది….ఎందుకలా పారిపోతున్నాడు…..
రాము : వాడు ఎక్కడికో వెళ్తున్నాడు….తొందరగా వాడిని ఆపు….
రాజన్న తన స్కూటర్ గేర్ లోకి వేసి పోనిచ్చేలోపు వీళ్ళు ముగ్గురు రాజన్నని వెనక నుండి పట్టుకుని ఆపారు.
రవి : రాజన్న అన్నా….ఎందుకు పరిగెత్తుతున్నావు?

రాజన్న : మీకు ఏం కావాలి…..మీరు అలా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంటే నన్ను కొట్టడానికి వస్తున్నారేమో అనుకున్నాను.

రవి : నిన్ను ఊరకనే ఎందుకు కొడతాము….
రాజన్న తల గోక్కుంటూ, “నిజమే కదా….నేను ఎందుకు పరిగెత్తుతున్నాను….వీళ్ళు నన్ను ఎందుకు కొడతారు,” అని మనసులో అనుకున్నట్టె పైకి వాళ్లకు వినబడేలా అన్నాడు.
మహేష్ : ఒరేయ్ స్టుపిడ్….అదంతా వదిలెయ్….మేము నిన్ను ఒక విషయం అడగడానికి వచ్చాము….
రాజన్న : ఏం కావాలి….మీకు సిగిరెట్లు తెచ్చివ్వాలా…..ఈ సారి నుండి మాత్రం నేను మీకు ఏం తెచ్చినా నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి. నేను మీకు సిగిరెట్లు తెస్తున్న విషయం ప్రిన్స్ పాల్ కి తెలిసిందంటే నాకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది….అందుకని రిస్క్ బాగా ఉన్నది కాబట్టిఉ నాకు డబ్బులు కూడా ఎక్కువ ఇవ్వాలి….సిగిరెట్లు ఒక ప్యాకెట్ కావాలా….రెండు ప్యాకెట్లు కావాలా?
రవి : ఏహె…..ముందు నీ నస ఆపు….నువ్వు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావో నీకు అర్ధమవుతున్నదా….మేము ఇక్కడికి సిగిరెట్లు కోసం రాలేదు….వేరే విషయం మాట్లాడటానికి వచ్చాము……
అంతలో మహేష్ విసుక్కుంటూ, “ఏహే….మీరందరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్ధం కావడం లేదు….మధ్యలో ఈ సిగిరెట్ల గొడవ ఏంటి…..మనం వాడిని ఏం అడగడానికి వచ్చామో అది అడగండి,” అన్నాడు.
రాజన్న : ఏం కావాలి మీకు….ఏం అడగాలనుకుంటున్నారు…..
రవి : చూడు రాజన్న….నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను….ఇందాక నేను ఒకరిని ఇక్కడ చూసాము…మేము నిన్ను ఇక్కడకు ఆ విషయం అడగడానికి వచ్చాము….

రాజన్న : ఎవరిని చూసారు…..
రవి : ఇవ్వాళ ఉదయం….ఆఫీసుకు ఒకామె వచ్చింది కదా….నేను చెబితే వీళ్ళిద్దరు నమ్మడం లేదు….అందుకని నువ్వు ఏమైనా ఆమెను చూసావేమో అని అడగడానికి వచ్చాము.
రాజన్న : ఎవరిని చూసావు నువ్వు….నేను ఎవరిని చూడలేదు…..
రవి : అదేరా బాబు….ఆఫీస్ రూంలోనే నేను చూసాను…..
రాజన్న : నేను ఆఫీస్ రూంలో ఎవరిని చూడలేదు…..

రవి : అదేరా….ఒకామె yellow color చీర కట్టుకుని, మ్యాచింగ్ జాకెట్ వేసుకుని వచ్చింది….ఆమె గురించి….
రవి చెబుతుండగా మహేష్ మధ్యలోకి వచ్చి, “రేయ్ రవి వదిలేయ్ రా….ఈ స్టుపిడ్ ఎవరినీ చూసి ఉండడు….క్లాసుకి వెళ్దాం పదండి,” అన్నాడు.
దాంతో వాళ్ళు ముగ్గురూ అక్కడనుండి నిరాశగా వెనక్కు తిరిగి వెళ్ళబోయారు.
అంతలో వెనక నుండి రాజన్న పెద్దగా, “మీరు ఇవ్వాళ కొత్తగా జాయిన్ అయిన టీచర్ గురించి అడుగుతున్నారా?” అని అన్నాడు.
ఆ మాట వినగానే వాళ్ళు ముగ్గురూ వెళ్తున్న వాళ్లల్లా అక్కడే ఆగిపోయారు….వెనక్కి తిరిగి రాజన్న వైపు చూసి, “కొత్తగా జాయిన్ అయిన లెక్చరర్?” అని ముగ్గురు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యంతో అడిగారు.

రాజన్న : అవును….ప్రిన్స్ పాల్ రూంలో ఒకామె yellow కలర్ చీర, అదే రంగు జాకెట్ వేసుకుని మాట్లాడుతున్నది….ఆమె ఈ రోజు కొత్తగా జాయిన్ అయింది.

ఆమె కొత్తగా తమ కాలేజీలోనే జాయిన్ అయింది అని వినగానే వాళ్ళ ముగ్గురి మొహాలూ ఆనందంతో వెలిగిపోయాయి…కాని తాము వింటున్నది నిజమో కాదో అని నిర్ధారణ చేసుకోవడానికి, “నువ్వు నిజంగా చెబుతున్నావా రాజన్న?” అని అడుగుతూ రాజన్న దగ్గరకు వస్తున్నారు.
రవి మహేష్ని, రాముని తోస్తూ, “వినండిరా….ఇప్పుటిదాకా నేను చెప్పింది అబధ్ధం అన్నారు కదా….నేను ఎంత చెప్పినా మీరిద్దరు నన్ను నమ్మలేదు…ఇప్పుడు అర్ధమయిందా,” అని అరిచాడు.
రవి ఆవేశాన్ని చూసి మహేష్ నవ్వుతూ, “సరె….సరె….నువ్వు నిజమే చెబుతున్నావని ఇంతకు ముందే మాకు తెలుసు. కాకపోతో నీతో జోక్ చేస్తున్నాము అంతే…..” అన్నాడు.

“అబ్బా….నాతో జోక్ చేస్తున్నారా….అది నేను నమ్మాలి,” అన్నాడు రవి.
“సరె….ముందు కొట్టుకోవడం ఆపండి…ముందు రాజన్న ఏం చెబుతాడో వినండి,” అని అంటూ రాము రాజన్న వైపు తిరిగి, “ఆమె ఇంకా ఏమైనా చెప్పిందా రాజన్న,” అని అడిగాడు.
“గణపతీ….నువ్వు చెబుతున్నది నిజమేనా….ఆమె నిజంగా లెక్చరరేనా…..” అని అడిగాడు మహేష్.
“అవును…..నేనే ఆమెను స్టాఫ్ రూం దాకా తీసుకెళ్ళి అందరికి పరిచయం చేసాను…..ఆమె సైక్రియాటిస్ట్,” అన్నాడు రాజన్న.
“సైక్రియాటిస్టా…..నువ్వేం చెబుతున్నావో అర్ధం అవుతుందా గణపతీ…..సైక్రియాటిస్ట్ అంటే డాక్టర్ అవుతుంది….నీలాంటి పిచ్చి వాళ్లకు ట్రీట్ మెంట్ చేస్తారు,” అన్నాడు మహేష్.
“నన్ను పిచ్చోడు అంటావు కదా….సరె నేను వెళ్ళిపోతున్నాను,” అని రాజన్న కోపంగా కింద పడిన తన స్కూటర్ ని పైకి లేపాడు.
అంతలో రాము రాజన్న దగ్గరకు వచ్చి, “గణపతీ….అంత కోపం తెచ్చుకోకు….వాడు ఊరికే నీతో జోక్ చేస్తున్నాడు….నువ్వు కోప్పడకుండా ఆమె గురించి చెప్పు,” అంటూ బ్రతిమిలాడుతున్నాడు.
“ఆమె గురించి ఇంకా ఏం చెప్పాలి,” అన్నాడు రాజన్న ఏం చెప్పాలో అర్ధం కాక.
“ఆమె చాలా అందంగా ఉంటుందా,” అని నవ్వుతూ అడిగాడు మహేష్.
“మీ సంగతి నాకు బాగా తెలుసు….అందుకనే మీరు నా దగ్గరకు వచ్చారు….వెళ్ళండి….వెళ్ళీ బుధ్ధిగా చదువుకోండి,” అన్నాడు రాజన్న.
“రాజన్న…ప్లీజ్….ప్లీజ్…మా సంగతి నీకు తెలుసు కదా…..ప్లీజ్….ఆమె గురించి చెప్పవా….” అని అడుగుతున్నాడు రాము.
“అవును…ఆమె చాలా అందంగా ఉన్నది…నాకు తెలిసి అంత అందమైన ఆడదాన్ని నా జీవితంలో ఇంతవరకు చూడలేదు,” అంటూ సిగ్గు పడుతూ చెప్పాడు రాజన్న.
“చూసారా….నేను చెప్తే మీరు వినలేదు,” anxity గా అన్నాడు రవి.

“ఆమె పేరేంటీ,” అడిగాడు మహేష్.

“జరీనా….పేరు చాలా బాగున్నది కదా…హా…హా….ఆమెకు already పెళ్ళి అయిపోయింది…..జరీనా అయూబ్….” అన్నాడు రాజన్న.
“ఏంటి…..అయూబ్…..అతనెవరు,” అనడిగాడు మహేష్.
“ఆమె మొగుడు….బ్యాంకులో పని చేస్తున్నాడు,” అన్నాడు రాజన్న.
“అయూబ్…..” అంటూ రాము తనలో తాను గొణుక్కుంటున్నాడు.

“నాకు పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం,” అన్నాడు మహేష్.
“నాక్కూడా….వాళ్ళ ఒళ్ళు భలే కసిగా ఉంటుంది…..” అన్నాడు రవి.
“మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు….ఆమె మీ లెక్చరర్….మీకన్నా పెద్దది….34ఏళ్ళు….పైగా ఒక చిన్న పిల్లాడికి తల్లి కూడా,” అన్నాడు రాజన్న.
“అదంతా వదిలెయ్….అవన్నీ నేను పట్టించుకోను,” అంటూ రవి కలలో అన్నట్టు అంటున్నాడు.
“34 ఏళ్ళు….చాలా కరెక్ట్ వయసు….కసిగా ఉంటుంది,” అన్నాడు మహేష్.
రాజన్న : ఇక మీ మాటలు ఆపండి….మీరు మరి రోజు రోజుకీ చెడిపోతున్నారు….
రాము : అబ్బా….నువ్వేనా రాజన్న….మాట్లాడేది…ఇంతకు ముందు నా దగ్గర పోర్న్ వీడియోస్ తీసుకున్నావు గుర్తుందా…..

రవి : అవును….కరెక్ట్ గా చెప్పావు…..
ఆ మాట వినగానే రాజన్న సిగ్గుతో తల వంచుకున్నాడు.
మహేష్ : నువ్వు కూడా ఆమెను చూడగానే అలానే సెక్సీగా ఫీల్ అవుతున్నావని మాకు తెలుసు….ముందు విషయం చెప్పు…
రాజన్న : సరె…సరె….ఇప్పుడు ఆ వీడియోల గురించి ఎందుకు…నేను ఆమె ఫ్రండ్స్ కదా…..
రవి : అబ్బా….ఏం మాట్లాడుతున్నావు రాజన్న…..ఉదయమే ఆమెను చూసావు….అప్పుడే మీ ఇద్దరు మంచి ఫ్రండ్స్ అయిపోయారా….రాజన్న….
రాజన్న : నేను నిజమే చెబుతున్నాను….నేను ఆమెను స్టాఫ్ రూమ్ కి తీసుకెళ్ళాను….అప్పుడు ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే నేను ఆమెను ఫ్రండ్ గా ఉండమని అడిగాను…..దానికి ఆమె సరె అన్నది….
మహేష్ : ఏం చెబుతున్నాడురా బాబు….వీడు మనకన్నా అమ్మాయిలని బాగా డీల్ చేస్తున్నాడు….వీడి దగ్గరనుండి అమ్మాయిల్ని ఎలా పడేయాలో మనం నేర్చుకుందాం……
మహేష్ అలా అనగానే రాము, రవి కూడా రాజన్న కాళ్ళ మీద పడటానికి ట్రై చేసారు.
రవి : రాజన్న…..నీకు ఒక girl friend దొరికింది….అది కూడా చాలా అందమైన అమ్మాయి….నీకు ఇంతకంటే ఏం కావాలి?
మహేష్ : ఆమె గురించి నీకు ఇంకా ఏం తెలుసు….చెప్పు…..

రాజన్న : ఆమెకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు, అందులో చిన్న పిల్లాడికి రెండు నెలల బాబు ఉన్నాడు…..

రవి : ఓహ్….రెండు నెలల పిల్లాడా….అయితే ఆమె తప్పకుండా పిల్లాడికి తన పాలు ఇస్తూ ఉంటుంది…అప్పుడు ఆమె సళ్ళు చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి……
మహేష్ : నిజంగా….చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయిరా….ఆమె నడుస్తుంటే ఆ సళ్ళు పైకి కిందకు ఊగుతుంటే ఎంత బాగుంటాయో…
రాజన్న : ఆమె పిల్లాడికి తన పాలే పడుతున్నది….ఆ విషయం నేను అడిగితే నన్ను కోప్పడింది కూడా…..
రాము : నిజంగా….ఆమెను అలా అడిగావా…..నీకు అసలు ఏది అనిపిస్తే అది అడిగేస్తావా….అసలు నువ్వు ఏం అడిగావురా?
రాజన్న : అలా అడగడంలో తప్పేమి ఉన్నది…..మీరు ఇక్కడ జాబ్ చేస్తుంటే మీరు పిల్లాడికి పాలు ఎలా ఇస్తారు అని ఆమెను అడిగాను అంతే….ఇందులో తప్పేంటో నాకు అర్ధం కావడం లేదు.
ఆ మాట వినగానే అక్కడ ఉన్న రాము, రవి, మహేష్ ముగ్గురు ఒక్కసారిగా నవ్వారు.
మహేష్ : అవును….నువ్వు అడిగిన దాంట్లో తప్పేమీ లేదు….ఆమె నీ ఫ్రండ్ కదా….అప్పుడు నువ్వు ఆమెను అలా అడగడంలో తప్పేమీ లేదు….

(అంటూ నవ్వాడు)
రాము : హా…హా…నువ్వు ఆమెను అడగడంలో తప్పులేదు….నువ్వు ఏదైనా అడుగుతావు….నీ ఫ్రండ్ కదా….
రాజన్న : మీరు నన్ను ఏడిపిస్తున్నారు….అది నాకు అర్ధం అవుతున్నది….ఆమె చాలా మంచిది….మీ లెక్చరర్ కూడా…ఆమెను మీరు అలా ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నారు…..
మహేష్ : ఏంటి రాజన్న గారు….ఆమె గురించి అలా మాట్లాడుతుంటే నీకు బాధేస్తున్నదా…..
రాజన్న : ఆమె నాకు మంచి ఫ్రండ్ అని మీకు ముందే చెప్పాను….ఆమె గురించి అలా మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం లేదు….
రవి : సరె ఒక సంగతి చెప్పు….నువ్వు ఆమెవి చూసావా….నిజం చెప్పు….
రాజన్న : ఏంటి నువ్వడిగేది?

రాము : అదే….ఆమె సళ్ళని చూడటానికి ట్రై చేసావా?
రవి : నేను ఇంతకు ముందు ఆఫీస్ రూంలో చూసినప్పుడు ఆమె yellow బ్లౌజ్ లోపల వైట్ బ్రా వేసుకున్నట్టు గుర్తు….
మహేష్ : yellow బ్లౌజ్ కింద వైట్ బ్రా వేసుకున్నదా….అంత పరీక్షగా ఎప్పుడు చూసావురా….
రాము : గణపతీ….నీకు ఆమె సళ్ళని చూసే చాన్స్ వచ్చిందా….
రాజన్నకి వాళ్లతో మాట్లాడి ఉపయోగం లేదని తన స్కూటర్ స్టార్ట్ చేసుకుని అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు.
“మళ్ళీ నీ ఫ్రండ్ ని కలిసినప్పుడు మా గురించి కొంచెం మంచిగా చెప్పు,” మహేష్ రాజన్నకి వినపడేటట్టు అన్నాడు.
రవి : వాడిని వదిలెయ్ రా మహేష్….మనం వెళ్ళి స్టాఫ్ రూంలో ఉన్నదేమో చూద్దామా….
మహేష్ : అవునురా….అసలు అడిగే పనే లేదు….పద….వెళ్ళి చూద్దాం…..

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *