నా తీపి గుర్తులు 124

telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 124 రవి పరిగెత్తుకుంటూ రావడంతో ఆయాసపడుతూ తన చుట్టూ మూగిన తన క్లాస్ పిల్లల్ని తోసుకుంటూ రాము, మహేష్ దగ్గరకు వచ్చాడు.

రవి ఆయాసపడుతూ తమ వైపు రావడం చూసి, “ఏమయిందిరా…..అంతలా ఎందుకు ఆయాసపడుతున్నావు….నువ్వు రూంలో blue films చూస్తున్నావని కాలేజి వాళ్ళు నిన్ను కాలేజి నుండి తీసేసారా?” అని అడిగాడు మహేష్.
మహేష్ అలా అనడంతో అందరు ఒక్కసారిగా నవ్వారు.
“ఏయ్….అలాంటిదేం లేదు….నేను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది ఇంకో విషయం చెప్పడానికి,” అన్నాడు రవి.
“ఏంటి ఆ విషయం,” అనడిగాడు రాము.
“నేను కాలేజి ఆఫీస్ లో ఒక అందమైన ఆంటీని చూసాను…..” అన్నాడు రవి.

“ఏంటిరా నువ్వు చెప్పేది?” అనడిగాడు మహేష్.
“నిజంరా….చాలా అందంగా ఉన్నది….అప్సరసలా….చాలా కసిగా ఉన్నదిరా,” అన్నాడు రవి.
ఆ మాట వినగానే అప్పటిదాకా చైర్ లో ప్రశాంతంగా కూర్చున్న మహేష్ వెంటనే పైకి లేచి, “ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు…” అన్నాడు.
రవి ఒక్కసారిగా తల తిప్పి అందరి వైపు చూసి అందరు తమ మాటలు వింటున్నారని అర్ధం చేసుకుని రాము, మహేష్ వైపు చూస్తూ చిన్నగా, “ఓహ్….ఏమున్నదిరా ఆంటీ….కత్తిలాగా ఉన్నది….ఎక్కడ ఎంత ఉండాలో….అలా ఉన్నాయిరా ఆమె అందాలు,” అంటూ వాళ్ళిద్దరిని ఊరిస్తూ అన్నాడు.

రవి అలా చెప్పగానే మహేష్ అసహనంగా రవి దగ్గరకు వచ్చి వాడి కాలర్ పట్టుకుని, “ఒక వేళ నువ్వు చెప్పేది అబధ్ధం అయితే నీకు మామూలుగా ఉండదు….అసలు ఏం జరిగిందో వివరంగా చెప్పు,” అన్నాడు.
“సరె….సరె…..నేను నీకు వివరంగా చెబుతాను విను….నేను ఫీజు కట్టిన తరువాత రిసిప్ట్ కోసం చూస్తుండగా….ఒకామె yellow కలర్ చీర, మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ కట్టుకుని ఆఫీస్ రూం డోర్ తీసుకుని లోపలికి వచ్చింది….ఆమె అందాన్ని చూడగానే నాకు నోట మాట రాలేదు తెలుసా,” అన్నాడు రవి.
“ఎవర్రా ఆమె,” అని రాము కూడా ఆత్రంగా అడిగాడు.
“అది నాకు తెలియదురా….కాని ఆమె ఇంకా నా కళ్ళ ముందే కదులుతున్నది….ఎంత అందంగా ఉన్నదంటే ఇంతవరకు మనం చూసిన ఆంటీలు కాని, అమ్మాయిలు కాని ఆమె ముందు ఎందుకు పనికిరారు….ఒక్కసారిగా ఆఫీస్ లో అందరు పని మానేసి ఆమె వైపే చూస్తుండిపోయారు….నేను కూడా ఆమెను అలానే చూస్తుండిపోయాను…..ఈ విషయం మీ ఇద్దరితో చెబుదామని నేను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను,” అన్నాడు రవి.
“నువ్వు మరీ ఎక్కువ ఊరిస్తున్నావు,” అన్నాడు మహేష్.
“లేదురా….నేను జోక్ చేయడం లేదు….మీరు కూడా ఆమెను చూస్తే అలానే చూస్తూ ఉండిపోతారు,” అన్నాడు రవి.
మహేష్ : అయితే వెళ్ళి చూద్దాం పద…..రవి….నువ్వు చెప్పింది కనుక తప్పైతే నువ్వు ఇవ్వాళ నా చేతిలో అయిపోయావు.

రవి : నిజం మహేష్….నన్ను నమ్మడం లేదా….సరె….నేను కూడా మీతో వస్తాను పదండి.

ముగ్గురు అక్కడ నుండి లేచి బయటకు వద్దామని లెగుస్తుండగా క్లాసులోకి వాళ్ళ సార్ వచ్చి, “అందరు కూర్చోండి,” అంటూ లెసన్ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు.
మాస్టార్ ని చూసి వీళ్ళు ముగ్గురూ అసహనంగా, “ఈయన ఇప్పుడే రావాలా,” అని మనసులో తిట్టుకుంటూ ఆయన చెప్పేది వింటున్నారు….కాని వాళ్ల మనసు మాత్రం రవి చెప్పిన ఆమె చుట్టూ పరిగెడుతున్నది.
రాము : వీడెబ్బా….ఇప్పుడే రావాలా…..ఎప్పుడు క్లాసుకి లేటుగా వచ్చేవాడు….ఇవ్వాళ మాత్రం ముందే వచ్చాడు.
అది విని రవి రాము వైపు చూసి నవ్వాడు.

అలా గంట సేపటి తరువాత క్లాసు అయిపోయినట్టుగా బెల్ కొట్టారు.
ఆ క్లాసు అయిపోయిన తరువాత పిరియడ్స్ క్లాస్ టీచర్లు ఇద్దరు సెలవు పెట్టడంతో రెండు పిరియడ్స్ ఖాళీ అవడంతో రవి వాళ్ళతో, “ప్రతిసారి మీకు దెబ్బ పడుతున్నది…..ఆమె ఖచ్చితంగా ఇక్కడ చదువుతున్న పిల్లల్లో ఒకరికి పేరెంట్ అయి ఉంటుంది. ఆమె వెళ్ళిపోయి కూడా చాలా సేపు అయిఉంటుంది….ఇక మీ ఇద్దరు ఆమెను చూడలేరు….లేకపోతే ఏదైనా ఫీజుల గురించి తెలుసుకోవడానికి వచ్చి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది,” అంటూ వాళ్ళిద్దరిని ఏడిపిస్తున్నాడు.

ఇంకా చాలదన్నట్టు రవి రాము వైపు తిరిగి, “ఆమె నాకోసమే వచ్చినట్టు వచ్చిందిరా….ఆఫీసులో అందరి కళ్ళూ ఒక్కసారి ఆమెను, ఆమె అందాలను చూడటలో మైమరిచిపోయారు…..ఆమెను చూడటానికేమోనేరా నేను ఫీజు లాస్ట్ డేట్ దాకా కట్టలేదు, జనరల్ గా మన ముగ్గురం కలిసే ఏదైనా పనిచేస్తాము….కాని ఇప్పుడు మాత్రం నేను మాత్రమే వెళ్ళి ఫీజు కట్టి ఆమె అందాలను చూసి వచ్చాను…..నిజంగా ఆమెను చూస్తుంటే దివి నుండి భువికి దిగి వచ్చిన దేవకన్యాలా ఉన్నదిరా,” అంటూ వాళ్ళిద్దరిని ఇంకా ఉడికించాడు.
రాము ఇక రవి చెప్పేది తట్టుకోలేక, “ఇక ఆపరా బాబు,” అన్నాడు.
దాంతో రవి మహేష్ వైపు తిరిగి అతని వైపు చూసాడు….మహేష్ మెదలకుండా రవి చెప్పేది వింటున్నాడు.
“మీరు ఇద్దరు నేను చెప్పేది నమ్మడం లేదు కదా…..ఆమె చాలా అందంగా ఉన్నదిరా బాబు….ఆమెను చూడగానే నా మడ్డ ఒక్కసారిగా లేచి గట్టిపడింది….అప్పుడు ఆమెను చూసి లేచింది….ఇప్పటిదాకా దాని బలుపు తగ్గలేదు….కావాలంటే చూడు,” అంటూ ఫాంట్ మీద తన మడ్డ వైపు చూపించాడు రవి.

దాంతో మహేష్ ఒక్కసారి రవి ఫ్యాంట్ వైపు చూసి మళ్ళీ క్లాసులో లెక్చరర్ చేప్పేది వింటున్నాడు.
అప్పటికే లెక్చరర్ తమ వైపు చూస్తుండటంతో మహేష్, “ఇక చాల్లే నోర్ముయ్యరా….లెక్చరర్ ఇటువైపే చూస్తున్నాడు,” అని చిన్నగా రవి తో చెప్పాడు.
కాని రవి తన ఆత్రాన్ని ఆపుకోలేక, “ఆమె yellow కలర్ చీర, మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ వేసుకున్నదిరా…బట్టలు వేసుకున్నప్పుడే అంత కసిగా ఉంటే ఇక బట్టల్లేకుండా ఎంత కసిగా ఉంటుందో ఊహించుకుంటేనే తట్టుకోలేకపోతున్నారా బాబు,” అంటూ నవ్వి మళ్ళీ తనే, “ఆ yellow కలర్ చీర కూడా కొంచే ట్రాన్స్ పరెంట్ అయ్యేసరికి ఆమె జాకెట్ లో బ్రా షేపులు లైట్ గా కనిపించాయి….ఏం ఉన్నదిరా,” అంటూ ఇంకా వాళ్ళను ఊరిస్తూ చెబుతున్నాడు.

“నువ్వు ఆమెను చూసింది ఒక్క నిముషం గట్టిగా చూసి ఉంటావు….అంతలోనే నువ్వు ఆమె లోపల వేసుకున్న బ్రా గురించి కూడా చేప్పేస్తున్నావు,” అన్నాడు రాము.

“ఒక్క నిముషం కాదురా రాము….నేను రిసిప్ట్ తీసుకునేంత వరకు ఆమెను చూస్తునే ఉన్నాను…అప్పటి దాకా ఆమెను కింద నుండి పైదాకా చూస్తునే ఉన్నా….అంత అందమైన ఆంటీని ఇప్పటి వరకు చూడలేదు,” అన్నాడు రవి.
రవి అలా చెబుతుంటే మహేష్ అతని వైపు చూసి, “అంతేనా….నీ లవ్ స్టోరి ఇంకా ఉన్నదా,” అని విసుగ్గా అడిగాడు.
కాని రాము మాత్రం ఆత్రంగా రవి వైపు చూసి, “నేను నువ్వు చెప్పేది నమ్ముతున్నారా….అంత బాగుందా ఆమె,” అన్నాడు.
“అవునురా రాము….నేను రిసిప్ట్ తీసుకున్నంత సేపు ఆమె వైపే కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాను….రిసిప్ట్ తీసుకుని వచ్చేటప్పుడు ఒక్కసారి ఆమె వైపు చూసాను….ఆమె షోకేస్ వైపు తిరిగి అక్కడ క్యాషియర్ తో మాట్లాడుతున్నది….దాంతో ఆమె వీపు నా వైపు కనిపిస్తున్నది….ఆమె పిర్రలు ఉన్నాయిరా….వాటి మీద చెయ్యి వేసి పిసికితే స్పాంజిని పట్టుకుని పిసికినట్టే ఉంటుంది…భలే కసిగా ఉన్నదిరా గుంట…..అక్కడ ఎవరూ లేకపోయి ఉంటే ఆమెను అలాగే వెనకనుండి గట్టిగా వాటేసుకోవాలని పించింది. ఏమున్నదిరా బాబు…మీ ఇద్దరు ఆమెను చూడలేదని బాధపడకండి….మళ్ళీ ఎప్పుడైనా స్కూల్లో కనిపిస్తే చెబుతాను,” అన్నాడు రవి.

రాము లెక్చరర్ గమనించకుండా తన బుక్ తీసుకుని రవి తల మీద కొట్టి మళ్ళీ ఏం జరగనట్టు మెదలకుండా కూర్చున్నాడు.
దాంతో పక్కనే ఉన్న స్టూడెంట్లు అందరు ఒక్కసారిగా నవ్వారు.
ఆ నవ్వుల శబ్దం విని లెక్చరర్ లెసన్ చెబుతున్న వాడల్లా వెనక్కు తిరిగి, “ఎందుకు నవ్వుతున్నారు,” అని అడిగాడు.
కాని ఎవరు మట్లాడకపోయేసరికి మళ్ళీ లెసన్ చెప్పడంలో మునిగిపోయాడు.
అలా ఆ క్లాసు జరుగుతున్నంత సేపు రాము, మహేష్ ఇద్దరు క్షణమొక యుగంలా భారంగా గడిచింది.
***************
కాని ఇక్కడ ఆఫీస్ రూంలో రాము ఇంత సేపు చెప్పిన ఆవిడ మాత్రం ఆఫీస్ క్లర్క్ దగ్గరకు వెళ్ళి తన హేండ్ బ్యాగ్ లో నుండి appointment letter తీసి అతనికి ఇచ్చి, “సార్….నా పేరు జరీనా,” తన తీయటి గొంతుతో అన్నది.
దాంతో టేబులు మీద రికార్డ్స్ చెక్ చేస్తున్నవాడల్లా తల పైకి ఎత్తి చూసి ఆమె వైపు కన్నార్పకుండా చూస్తు, “చెప్పండి మేడం…ఏం కావాలి,” అని అడిగాడు.

జరీనా : నేను ఇక్కడ జాబ్ లో జాయిన్ కావడానికి వచ్చాను…ఇవ్వాళ నా జాయినింగ్ డేట్…ఇది నా appointment letter
అని అంటూ తన చేతిలోని లెటర్ ని అతనికి ఇచ్చింది.
ఆమె అలా తియ్యటి గొంతుతో మాట్లాడేసరికి ఆ రూంలో పని చేస్తున్న అందరు ఒక్కసారి తమ పనులు ఆపి మరీ జరీనా వైపు చూసారు.

అందరు తన వైపు అలా చూసేసరికి తన అందం మీద ఆమె మనసులో కొంచెం గర్వంగా అనిపించి అక్కడ ఉన్న అందరి వైపు ఒక్కసారి తన చిరునవ్వుతో పలకరించింది.

క్లర్క్ కూడా వెంటనే తేరుకుని, “అవునా…తప్పకుండా మేడం….ఇంతకు ఏ సబ్జెక్ట్ చెబుతారు,” అని తడబడుతూ అడిగాడు.
“నేను ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పనండి….నేను స్టూడెంట్ కౌన్సిలర్ గా జాయిన్ అయ్యాను,” అన్నది జరీనా.
“అలాగా….ప్రిన్స్ పాల్ గారు ఒకావిడ ఇవ్వాళ జాయిన్ అవుతారు అని చెప్పారు….” అంటూ జరీనా వైపు చూసి నవ్వుతూ ఆమె చేతిలోని లెటర్ తీసుకున్నాడు.

జరీనా అక్కడే కూర్చుని తాను జాయిన్ అవడానికి కావలసిన ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేయడం కోసం ఎదురుచూస్తున్నది.
అలా కూర్చుని తన కను చివరల నుండి అక్కడ ఫీజులు కడుతున్న స్టూడెంట్ల వైపు చుసింది.
స్టూడెంట్లు ఫీజు కడుతూ తన వైపు గుచ్చి గుచ్చి చూడటం జరీనా గమనించింది….ఆ చూపులు ఆమెకు కొత్త కాదు.
ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అలా కళ్ళార్పకుండా చూస్తునే ఉంటారు….అటువంటి అందం ఆమెది.
అలా కూర్చున్న ఆమెకు క్యాషియర్, “రవి….రవి…..నీ రిసిప్ట్ తీసుకో,” అని అనడం ముంతాజ్కు వినిపించింది.
కాని రవి ముంతాజ్ను చూస్తూ ఉండటంతో అతను పిలుస్తున్నది పట్టించుకోలేదు.
దాంతో క్యాషియర్ కొంచెం గట్టిగా, “ఇదిగో బాబు….రవి….” అంటూ తన చేతిలో ఉన్న పెన్నుని విసిరేసాడు.
దాంతో రవి వెంటనే క్యాషియర్ వైపు తిరిగి, “సారి….సారి….నేను ఏదో ఆలోచనలో ఉండిపోయాను,” అన్నాడు.
“నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావో నాకు తెలుసులే….నువ్వు, నీ ఫ్రండ్స్ సరిగ్గా చదవరు….మీ ఇంట్లో వాళ్ళు బాగా సంపాదిస్తుండే సరికి మీకు లెక్కలేకుండా పోయింది…..” అంటూ క్యాషియర్ తన చేతిలో ఉన్న రిసిప్ట్ ని రవి మీదకు విసిరేసాడు.

అతని మాటలకు రవి కి బాగా కోపం వచ్చింది….కాని అతనితో గొడవ పడితే కంప్లైంట్ చేస్తాడని కోపాన్ని ఆపుకుంటూ అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు.
జరీనా దగ్గర తీసుకున్న forms అన్నీ చెక్ చేసిన తరువాత క్లర్క్ ఆమెను కొద్దిసేపు కూర్చోమని చెప్పాడు.
దాంతో జరీనా అక్కడ అందరి చూపులను భరిస్తూ అసహనంగా కూర్చున్నది.
తరువాత ఐదు నిముషాలకు అక్కడ పని చేసే వాళ్ళందరు వచ్చి ముంతాజ్ను పరిచయం చేసుకున్నారు.
మగవాళ్ళు మాత్రం తమతో రోజు ఇంత అందమైన అమ్మాయి పని చేస్తుందని తెలుసుకుని ఆనందపడుతున్నారు.
జరీనా అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చి ప్రిన్స్ పాల్ ని కలుసుకోవడానికి అతని రూంకి వెళ్ళి, “సార్…may I come in?” తలుపు చిన్నగా కొట్టి అడిగింది.
ఆ కాలేజి ప్రిన్స్ పాల్ ఫ్రాన్సిస్ అబ్రహం ఐదు సంవత్సరాల నుండి అక్కడ పని చేస్తున్నాడు….అతని వయసు దాదాపు 50 ఏళ్ళు ఉంటాయి.
అతనంటే ఆ కాలేజీలో చాలా గౌరవం ఉన్నది.
ప్రిన్స్ పాల్ తల ఎత్తి, “కమిన్,” అన్నాడు.

దాంతో జరీనా ప్రిన్స్ పాల్ రూంలోకి అడుగుపెట్టింది….ఆ ఆఫీసు ac ఉండటం వలన గదంతా చల్లగా ఉన్నది.

ఫ్రాన్సిస్ తల ఎత్తి జరీనా వైపు చూసి వెంటనే ఆమెను గుర్తు పట్టి తన చేత్తో ఎదురుగా ఉన్న చైర్ చూపించి కూర్చోమన్నాడు.
“హలో జరీనా….నువ్వు ఇక్కడ జాబ్ జాయిన్ అవడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది,” అన్నాడు ఫ్రాన్సిస్.
“నాక్కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నది సార్….కాలేజీ కూడా చాలా బాగున్నది,” అన్నది జరీనా.
ఇక ఫ్రాన్సిస్ కాలేజీలో ఆమె చేయవలసిన జాబ్ డ్యూటీస్ వివరంగా చెప్పాడు.
మొత్తం చెప్పిన తరువాత ఫ్రాన్సిస్ జరీనా వైపు చూసి, “సరె జరీనా….నువ్వు కాలేజీ ఇంకా ఆరునెలల్లో అయిపోతుందనగా జాయిన్ అయ్యావు…..ఈ నాలుగు నెలలు నీ performance చూసి తరువాత ఒక నిర్ణయానికి వస్తాను,” అన్నాడు.
జరీనా సరె అని తల ఊపింది.

“ఈ కాలేజిలో 85% boys ఉన్నారని నీకు తెలిసే ఉంటుంది…దానికి తోడు మాకు lady staff కూడా చలా తక్కువ…కొద్ది సంవత్సరాలుగా కాలేజీ marks percentage తగ్గుతున్నది….దానికి తగ్గట్టు మేము పిల్లల్ని చదివిస్తూనే ఉన్నాము…కాని వాళ్లకు మానసికంగా encouragement ఇచ్చి ఎప్పటి కప్పుడు ఉత్సాహ పరుస్తూ ఉండాలి…అందుకని నువ్వు వాళ్ళకు counseling ఇస్తూ వాళ్ళను సరైన దారిలో నడిపించాలి…వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ తీరడంతో వాళ్లకు సహాయం చెయ్యాలి….” అన్నాడు ఫ్రాన్సిస్.
“అలాగే సార్…నాకు చేతనయినంత వరకు స్టూడెంట్లకు సహాయం చేస్తాను…” అంటూ జరీనా తన దగ్గరున్న ఆలోచనలను వివరంగా చెప్పింది.
అది విన్న ఫ్రాన్సిస్ జరీనా పట్ల చాలా impress అయ్యాడు.
“చాలా బాగున్నది అమలా…..ఇప్పుడు మనం ముందుగా ముగ్గురు స్టూడెంట్ల గురించి మాట్లాడుకోవాలి….అది కాక మనకు exams కూడా దగ్గరకు వస్తున్నాయి….అందుకని మనం వీళ్ల ముగ్గురు ఫెయిల్ అవకుండా జాగ్రత్తగా వీళ్ళను లాక్కురావాలి….వాళ్ళు కనక ఫెయిల్ అయితే ఇప్పటి దాకా మన కాలేజికి ఉన్న పేరు మొత్తం పోతుంది….వాళ్ళను మానసికంగా చదువు వైపు మళ్ళేలా చేసి మాకు నువ్వే హెల్ప్ చేయాలి,” అన్నాడు ఫ్రాన్సిస్.
“ఎవరు సార్ వాళ్ళు….” అని అడిగింది జరీనా.

“వాళ్ళ పేర్లు రాము, రవి, రహిం,” అని చెప్పాడు ఫ్రాన్సిస్.
దాంతో ముంతాజ్కు ఇందాక తాను ఆఫీస్ రూంలో క్యాషియర్ పిలిచిన పేరు గుర్తుకు వచ్చింది. దాంతో ఇప్పుడు ఈయన చెప్పిన ముగ్గురిలో ఒకడు అయ్యుంటాడని అనుకున్నది.
రవి తనను ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఆడదాన్ని చూడనట్టు కళ్ళప్పగించి చూడటం ముంతాజ్కు గుర్తుకు వచ్చింది.
అతని చూపులను బట్టి ముంతాజ్కు అతను ఎటువంటి వాడో బాగా అర్ధమయింది…..మనసులో ఎప్పుడు సెక్స్ కోరికలు ఉన్న రవి ని మార్చడం చాలా కష్టమైన పని అర్ధమయింది.
కాని మనసులో మాత్రం వాళ్ళను ఎలాగైనా మార్చాలని జరీనా గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నది.

“ఈ ముగ్గురు బాగా ధనవంతుల పిల్లలు….ఎప్పుడూ ఏదో ఒక గొడవ చేస్తూ పక్కన ఉన్న వాళ్లను చదువుకోనివ్వకుండా చేస్తున్నారు…..వీళ్ళ ముగ్గురిలో రాము బాగా చదువుతాడు…ఎప్పుడు క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తాడు….కాకపోతే వీళ్ళిద్దరితో కలిసి ఎప్పుడు గొడవ చేస్తుంటాడు…..కాబట్టి మీరు వాళ్లకు స్పెషల్ క్లాసులు వారానికి మూడు సార్లు వాళ్లకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ రవి, మహేష్ బాగా చదివేలా చేస్తే….ఆటోమేటిక్ గా రాము కూడా వాళ్లతో పాటు గొడవలకు వెళ్ళకుండా ఆగుతాడు,” అన్నాడు ఫ్రాన్సిస్.

“అలాగే తప్పకుండా ప్రయత్నిస్తాను సార్,” అన్నది జరీనా.
“మీకు రోజు మూడు గంటలు క్లాసులు ఇస్తాము….ఈ మూడు గంటల్లో కాలేజీలో మీకు సాద్యమైనంత వరకు స్టూడెంట్లకు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాల్సిఉంటుంది….” అన్నాడు ఫ్రాన్సిస్.
“అలాగే సార్…తప్పకుండా చేస్తాను,” అన్నది జరీనా.
“నువ్వు మా కాలేజీలో చేరడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది జరీనా….మీకు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే మీరు నా కేబిన్ కి రావచ్చు….మన ప్యూన్ వచ్చి నిన్ను ఆఫీస్ స్టాఫ్ కి, లెక్చరర్స్ కి పరిచయం చేసి….నువ్వు కూర్చోవలసిన రూం కూడా చూపిస్తాడు,” అంటూ ఫ్రాన్సిస్ టేబుల్ మీద ఉన్న ఫోన్ తీసుకుని ప్యూన్ ని రమ్మని పిలిచాదు.

కొద్దిసేపటికి ప్యూన్ రాజన్న ప్రిన్స్ పాల్ గది తలుపు తీసుకుని లోపలికి వచ్చాడు.
అది చూసి ఫ్రాన్సిస్ రాజన్న వైపు చూస్తూ, “ఏయ్…నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి….లోపలికి వచ్చేటప్పుడు తలుపు కొట్టి లోపలికి రమ్మని……నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పినా అర్ధం కాదా,” అని అరిచాడు.
దాంతో రాజన్న భయపడుతూ, “సార్….మీరే నన్ను రమ్మని పిలిపించారు….అందుకనే నేను తలుపు కొట్టకుండా లోపలికి వచ్చాను,” అన్నాడు.
“అయినా సరె…నువ్వు లోపలికి వచ్చే ముందు తలుపు కొట్టి లోపలికి రావాలి….ఇక్కడ మేము చాలా important విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము,” అన్నాడు ఫ్రాన్సిస్.
ఇక ఆయనతో మాట్లాది ఉపయోగం లేదనుకున్న రాజన్న ఫ్యాన్సిస్ కోపం తగ్గించడానికి చిన్నగా నవ్వాడు.
ఫ్రాన్సిస్ జరీనా వైపు తిరిగి, “సరె జరీనా…..ఇతను రాజన్న….ఆఫీస్ ప్యూన్…..నీకు ఏదైనా చిన్న చిన్న పనులు చేయాలంటే రాజన్నకి చెప్పి చేయించుకో,” అన్నాడు.

జరీనా రాజన్న వైపు తిరిగి నవ్వుతూ విష్ చేసింది.
“కాని వీడితో చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నది….వీడు నోరు తెరిచాడంటే అనవసరమైన విషయాలతో మనకు చిరాకు తెప్పిస్తాడు….అది తప్పితే ఇతను చాలా మంచివాడు,” అన్నాడు ఫ్రాన్సిస్.
ముంతాజ్ను చూడగానే రాజన్న కళ్ళు పెద్దవయ్యాయి….ఆమెను ఆమె అందాన్ని అలానే చూస్తూ మైమరిచిపోయాడు.
ఫ్రాన్సిస్ రాజన్న వైపు చూసి, “గణపతీ….ఈమె జరీనా….మన కాలేజీలో కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు….ఈమెను మన స్టాఫ్ రూం లోకి తీసుకెళ్ళి అందరికి పరిచయం చేసి….ఆమె ఆఫీస్ రూం చూపించు,” అన్నాడు.
“అలాగే సార్….ఈమెను చూసి మొదట నేను స్టూడెంట్ అనుకున్నాను….” అంటూ ముంతాజ్ను పొగుడుతూ నవ్వాడు రాజన్న.

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *