నా తీపి గుర్తులు 124

By | August 14, 2019
0

telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 124 రవి పరిగెత్తుకుంటూ రావడంతో ఆయాసపడుతూ తన చుట్టూ మూగిన తన క్లాస్ పిల్లల్ని తోసుకుంటూ రాము, మహేష్ దగ్గరకు వచ్చాడు.

రవి ఆయాసపడుతూ తమ వైపు రావడం చూసి, “ఏమయిందిరా…..అంతలా ఎందుకు ఆయాసపడుతున్నావు….నువ్వు రూంలో blue films చూస్తున్నావని కాలేజి వాళ్ళు నిన్ను కాలేజి నుండి తీసేసారా?” అని అడిగాడు మహేష్.
మహేష్ అలా అనడంతో అందరు ఒక్కసారిగా నవ్వారు.
“ఏయ్….అలాంటిదేం లేదు….నేను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది ఇంకో విషయం చెప్పడానికి,” అన్నాడు రవి.
“ఏంటి ఆ విషయం,” అనడిగాడు రాము.
“నేను కాలేజి ఆఫీస్ లో ఒక అందమైన ఆంటీని చూసాను…..” అన్నాడు రవి.

“ఏంటిరా నువ్వు చెప్పేది?” అనడిగాడు మహేష్.
“నిజంరా….చాలా అందంగా ఉన్నది….అప్సరసలా….చాలా కసిగా ఉన్నదిరా,” అన్నాడు రవి.
ఆ మాట వినగానే అప్పటిదాకా చైర్ లో ప్రశాంతంగా కూర్చున్న మహేష్ వెంటనే పైకి లేచి, “ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు…” అన్నాడు.
రవి ఒక్కసారిగా తల తిప్పి అందరి వైపు చూసి అందరు తమ మాటలు వింటున్నారని అర్ధం చేసుకుని రాము, మహేష్ వైపు చూస్తూ చిన్నగా, “ఓహ్….ఏమున్నదిరా ఆంటీ….కత్తిలాగా ఉన్నది….ఎక్కడ ఎంత ఉండాలో….అలా ఉన్నాయిరా ఆమె అందాలు,” అంటూ వాళ్ళిద్దరిని ఊరిస్తూ అన్నాడు.

రవి అలా చెప్పగానే మహేష్ అసహనంగా రవి దగ్గరకు వచ్చి వాడి కాలర్ పట్టుకుని, “ఒక వేళ నువ్వు చెప్పేది అబధ్ధం అయితే నీకు మామూలుగా ఉండదు….అసలు ఏం జరిగిందో వివరంగా చెప్పు,” అన్నాడు.
“సరె….సరె…..నేను నీకు వివరంగా చెబుతాను విను….నేను ఫీజు కట్టిన తరువాత రిసిప్ట్ కోసం చూస్తుండగా….ఒకామె yellow కలర్ చీర, మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ కట్టుకుని ఆఫీస్ రూం డోర్ తీసుకుని లోపలికి వచ్చింది….ఆమె అందాన్ని చూడగానే నాకు నోట మాట రాలేదు తెలుసా,” అన్నాడు రవి.
“ఎవర్రా ఆమె,” అని రాము కూడా ఆత్రంగా అడిగాడు.
“అది నాకు తెలియదురా….కాని ఆమె ఇంకా నా కళ్ళ ముందే కదులుతున్నది….ఎంత అందంగా ఉన్నదంటే ఇంతవరకు మనం చూసిన ఆంటీలు కాని, అమ్మాయిలు కాని ఆమె ముందు ఎందుకు పనికిరారు….ఒక్కసారిగా ఆఫీస్ లో అందరు పని మానేసి ఆమె వైపే చూస్తుండిపోయారు….నేను కూడా ఆమెను అలానే చూస్తుండిపోయాను…..ఈ విషయం మీ ఇద్దరితో చెబుదామని నేను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను,” అన్నాడు రవి.
“నువ్వు మరీ ఎక్కువ ఊరిస్తున్నావు,” అన్నాడు మహేష్.
“లేదురా….నేను జోక్ చేయడం లేదు….మీరు కూడా ఆమెను చూస్తే అలానే చూస్తూ ఉండిపోతారు,” అన్నాడు రవి.
మహేష్ : అయితే వెళ్ళి చూద్దాం పద…..రవి….నువ్వు చెప్పింది కనుక తప్పైతే నువ్వు ఇవ్వాళ నా చేతిలో అయిపోయావు.

రవి : నిజం మహేష్….నన్ను నమ్మడం లేదా….సరె….నేను కూడా మీతో వస్తాను పదండి.

ముగ్గురు అక్కడ నుండి లేచి బయటకు వద్దామని లెగుస్తుండగా క్లాసులోకి వాళ్ళ సార్ వచ్చి, “అందరు కూర్చోండి,” అంటూ లెసన్ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *