నా తీపి గుర్తులు 114

By | July 29, 2019
0

telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 114 అనితకి నా గురించి బాగా తెలుసు…..నేను భాస్కర్ కన్నా బలంగా ఉన్నానని అర్ధం అయింది…..దాంతో అనిత లేని కోపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుంటూ, “ముందు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళు,” అన్నది.

“నేను స్నానం చేసి వచ్చేసరికి నా టిఫిన్ రెడి చెయ్యి…..నేను కాలేజికి వెళ్ళాలి….నేను నీ మొగుడిలాగా ఇంట్లో కూర్చోలేను,” అన్నాను.
“మా ఆయన పరిస్థితిని చూసి నవ్వక్కర్లేదు,” అన్నది అనిత.
“నీ మొగుడి పరిస్థితి బాగేనే ఉన్నది…..ఇంట్లో కూర్చుని పని చేసి డబ్బులు సంపాదించే పనులు internet లో చాలా ఉంటున్నాయి…..అవి చేయకుండా నీ మీద ఆధారపడి తినడానికి బాగా అలవాటు పడ్డాడు…..ఇంక నీకు భాస్కర్ నుండి ఆ సుఖం కూడా నీకు దొరకదు,” అన్నాను.
నేను భాస్కర్ గురించి అలా మాట్లాడే సరికి, అనిత ఏమీ మాట్లాడలేకపోయింది…..కాని మనసులో మాత్రం భాస్కర్ ని నేను మాట అనడం సహించలేకపోయింది.

“ఇవ్వాళ నీ మొగుడిని చూడటానికి డాక్టర్ వస్తాడు కదా…..మన బెడ్ రూం లోని షెల్ఫ్ లో డబ్బులు పెట్టాను….కావాలంటే తీసుకో,” అని నేను “మన బెడ్ రూం” అని అనగానే అనిత మొహం వైపు చూసాను.
“మన బెడ్ రూం” అని నేను అనగానే అనిత నావైపు చురుగ్గా చూసింది……కాని ఏమి అనలేక మళ్ళీ తల దించుకున్నది.
నేను అనిత దగ్గరకు వెళ్ళి, ఆమె గడ్డం కింద చెయ్యి పెట్టి పైకి లేపి, ఆమె కళ్ళల్లోకి చూసి, “కొంచె ఎక్కువగా మాట్లాడాను సారి…..నేను నీకోసం ఏమయినా చేస్తాను,” అన్నాను.
“ఈ రోజు భాస్కర్ ని టెస్ట్ చేసిన తరువాత వీల్ చెయిర్ ఇస్తానన్నారు….అందుకు కొంచెం డబ్బులు కావాలి,” అన్నది అనిత.
“వీల్ చెయిరా…..భాస్కర్ కా?” అని అడిగాను.
“అవును,” అన్నది అనిత.
నేను చిన్నగా నవ్వుతూ, “భాస్కర్ కి వీల్ చెయిర్ కొనిస్తే…..అతను రాత్రిళ్ళు మన బెడ్ రూంలోకి వస్తే ఎలా….మనల్ని బెడ్ మీద చూడకూడని పరిస్థితుల్లో చూసాడనుకో…..గొడవలు అవుతాయి కదా,” అంటూ అనిత కళ్ళలోకి చూసాను.
నా మాటలు విని కూడా అనిత ఏమీ అనలేదు.
“సరె…..నీకు కావలసినంత తీసుకో….ఒక ముద్దు ఇవ్వొచ్చు కదా,” అని నవ్వుతూ అడిగాను.
దాంతో అనిత కోపంతో, “మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నాను కదా అని…..నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేస్తాననుకోవద్దు,” అన్నది.
“నువ్వు బాగుపడవు…..సరేలే….ఇవన్ని మనం రాత్రి మన బెడ్ రూం లో చేసుకుందాం…..ముందు టిఫిన్ రెడీ చెయ్యి….కాలేజి టైం అవుతుంది,” అని అక్కడ నుండి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళాను.
నేను స్నానం చేసి వచ్చిన తరువాత టిఫిన్ చేసి కాలేజికి వెళ్ళిపోయాను.
అనిత కూడా సోనియాను స్కూల్లో దింపి, ఇంటికి వచ్చి భాస్కర్ కి టిఫిన్ పెట్టి, బెడ్ రూం లోకి వచ్చి, “నా జీవితంలో ఇంకా ఏం మార్పులు వస్తాయో,” అని అనుకుంటూ ఆలోచిస్తున్నది.
అనితకి నేనన్నా, తన పట్ల నేను చేసే పనులన్నా అసలు ఇష్టం లేదు….కాని పరిస్థితుల ప్రభావం వలన ఆగాల్సి వస్తుంది….అదీకాక సరీగ్గా సమయానికి నేను చేసిన సహాయం ఆమెకు బాగా గుర్తుకొస్తున్నాయి, దానికి తోడు నేను ఆమెకు కావాల్సిన ఖర్చులకు డబ్బులు ఇస్తున్నాను.

తన మనసులో ఎక్కడో ఒక మూల నా మీద సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉన్నా, తనకి పెళ్ళై, మొగుడు పక్క గదిలో ఉండగా నాతో, నా పక్కలో ఇంకో గదిలో పడుకోవడానికి ఆమె మనసు ఒప్పుకోవడం లేదు…..ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను తన కన్నా 8 ఏళ్ళు చిన్నవాడిని అవడం ఇంకో కారణం కనిపిస్తున్నది.
ఇక అనిత నాతో ఒక జాబ్ ఇప్పించమని అడగటానికి నిర్ణయించుకున్నది…..అలా అలోచిస్తూ అనిత నిద్ర లోకి జారుకున్నది.
మధ్యాహ్నం అయ్యే సరికి భాస్కర్ ను చూడటానికి డాక్టర్ వచ్చాడు…..ఆయన భాస్కర్ ని చెకప్ చేసి ఇదివరకటికన్నా చాలా బెటర్ అని అన్నాడు.
ఆ మాట వినగానే అనిత, భాస్కర్ చాలా సంతోష పడ్డారు….అదీకాక డాక్టర్ వీల్ చెయిర్ తీసుకోమని చెప్పాడు.
అనిత బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి షెల్ప్ లో నేను పెట్టిన డబ్బులు తీసుకొచ్చి డాక్టర్ కి ఇచ్చింది.
డాక్టర్ గారు అనిత దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని, “సాయంత్రానికి వీల్ చైర్ మీ ఇంటికి పంపిస్తాను,” అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు.
ఆ మాట వినగానే అనిత, భాస్కర్ ఇద్దరు ఆనందంగా భోజనం చేసారు. ఆ రోజు సాయంత్రం వీల్ చైర్ హాస్పటల్ వాళ్ళు మా ఇంట్లో డెలివరీ ఇచ్చి వెళ్ళారు.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *