నా తీపి గుర్తులు 130

telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 130 అనిత అలా వెళ్తుంటే పిర్రల మీద అటూ ఇటూ ఊగుతున్న ఆమె జడనిఆమె పిర్రల్ని కన్నార్పకుండా అలానే చూస్తున్నాడు రాము.
రాము చూపు ఎక్కడ ఉందో గమనించిన అనిత చిన్నగా నవ్వుకుంటూ బాత్ రూంలోకి వెళ్ళింది.
బయట హాల్లో భాస్కర్ న్యూస్ పేపర్ లో పజిల్ చేస్తున్నాడు.
రాము అనితని ఎత్తుకున్నప్పుడు వచ్చిన గాజుల సౌండ్ విని ఒకసారి వాళ్ళ  బెడ్ రూం వైపు చూసి మళ్ళీ పేపర్ పజిల్ లో బిజి అయిపోయాడు.
రాము అనిత చెయ్యి పట్టుకుని లాగి కూర్చోబెట్టినప్పుడు కూడా మంచం కదిలి వచ్చిన సౌండ్ కూడా భాస్కర్ పట్టించుకోలేదు.
తరువాత బాత్ రూంలో వచ్చిన నీళ్ల శబ్దాన్ని బట్టి రాము స్నానానికి వెళ్లాడని అనుకుంటున్నాడు.
అనిత బాత్ రూంలోకి వెళ్ళిన తరువాత తన ఒంటిమీద బట్టలు తీసేసిఅద్దం ముందు నిల్చుని తనను తాను చూసుకున్నది.
తన కళ్ళు బాగా ఎర్రగాఉబ్బి ఉండటం బాగా తెలుస్తున్నది.
వెంటనే రాము తనను ఓదార్చడం గుర్తుకు వచ్చింది…..కాని తన భర్త భాస్కర్ ఇందాక తలుపు తీయడానికి వెళ్ళినప్పుడు తన కళ్ళు ఎర్రగా ఉండటంచూసి కూడా కనీసం ఒక్క మాట కూడా అడగకపోవడం అనిత చాలా బాధ పడింది.
నేను ఎంతో ప్రేమించే తన భర్త తన గురించి కనీసం పట్టికోకపోవడం….రెండో వైపు రాము నన్ను ప్రేమగాజాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడుఇప్పటిదాకారాము నా వైపు చూస్తుంటే జుగుప్స కలుగుతుండేది….కాని రెండు రోజుల నుండి అదీ సోనియా విషయంలో రాము చేసిన హెల్ప్ దగ్గర నుండి నాలో రాము మీద ప్రేమ పెరుగుతున్నది,” అని మనసులో ఆలోచిస్తున్నది అనిత.
అలా కొద్దిసేపు అనిత అద్దంలో తనని తాను చూసుకునిస్నానం చేసిఉదయం కట్టుకున్న చీర లాంటిదే ఇంకొకటి కట్టుకునిటవల్ తో తలతుడుచుకుంటూ బాత్ రూం నుండి బయటకు వచ్చింది.

[Image: 5c1765de8e5cb.jpeg]

అనిత బయటకు వచ్చి బెడ్ మీద పడుకున్న రాముని చూసి నవ్వుతూ, “ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చెయ్యి,” అన్నది.
రాము కూడా అనిత వైపు చూసి నవ్వుతూబెడ్ మీద నుండి లేచి బాత్ రూంలోకి వెళ్ళాడు.
అనిత డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ముందు ఉన్న స్టూల్  మీద కూర్చునిపౌడర్ రాసుకునికాటుక పెట్టుకున్నది.
బయట భాస్కర్ వీళ్ళ బెడ్ రూంలో బాత్ రూం డోర్ తెరుచుకున్న శబ్దం…తరువాత కొద్దిసేపటికి నీళ్ల శబ్దం వినిపించేసరికి కొంచెం confuse అయ్యి లోపలఏం జరుగుతుందా అని అలోచిస్తున్నాడు.
తరువాత 5 నిముషాలకు అనిత ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి బయటకు వచ్చేసరికి భాస్కర్ ఆమె వైపు చూసి నవ్వాడు.
అనిత కూడా భాస్కర్ వైపు చూసి నవ్వికిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.
మొదట అనిత స్నానం చేసిన తరువాత రాము స్నానానికి వెళ్ళాడని భాస్కర్ కి అర్ధం అయింది. 
అనిత కట్టుకున్న చీరను చూసి ఉదయం కట్టుకున్నదే అని ఊహించి బాత్ రూంలో కట్టుకుని బయటకు వచ్చి ఉంటుంది అని అనుకుని, “అనిత నువ్వుచాలా బాగున్నావు,” అన్నాడు.
భాస్కర్ మాటలకు అనిత చిన్నగా నవ్వి టీ రెడీ చేసి స్నాక్స్ తీసుకుని భాస్కర్ దగ్గర కొన్ని స్నాక్స్ టీ పెట్టిమిగతా టీని బిస్కెట్లు తీసుకుని రాము బెడ్రూం లోకి (అదే అనిత బెడ్ రూం కూడావచ్చింది

[Image: 5c1769fb0020c.jpeg]

భాస్కర్ తను అందంగా ఉన్నది చూసాడే కానితన కళ్ళు ఎర్రగా ఎందుకు ఉన్నాయిఎందుకు బాధ పడుతున్నానో అడగకపోయే సరికి అనితకి బాధవేసింది.
అనిత బెడ్ రూంలోకి రాగానే తలుపు గడి వేసి స్నానం చేసి బెడ్ మీద కూర్చున్న రాము వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వి పక్కన కూర్చున్నది.
ఇద్దరూ కలిసి స్నాక్స్ తిని టీ తాగారు.
రాము టీ తాగుతూ తన చేత్తో అనిత ఒంటిని తడుముతున్నాడు.
రాము అలా తడుముతుంటే అనిత కూడా రాము వైపు చూసి నవ్వుతున్నది
రాము అనిత చెయ్యి పట్టుకుని లేపి తన ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని ఆమె మెత్తటినునుపైన పిర్రల్ని నిమురుతూతన మొహాన్ని అనిత సళ్ళకు ఆనించి రుద్దుతూ ఆమె పెదవులనుబుగ్గలను ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాడు.

[Image: 5c17663f83f06.jpg]

అలా ఇద్దరూ ఒక అరగంట ఒకరి కౌగిలిలో ఒకరు గడిపిన తరువాత రాము మూడు షాపింగ్ బ్యాగ్స్ తీసుకున్నాడు.
అనిత టీ తాగిన తరువాత వాటిని ట్రేలో పెట్టుకున్న తరువాత ఇద్దరూ కలిసి బెడ్ రూంలో నుండి బయటకు వచ్చారు.
బెడ్ రూమ్ లోనుండి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళిద్దరినీ చూసి భాస్కర్ పలకరింపుగా నవ్వాడు.
అనిత మాత్రం భాస్కర్ వైపు ఒక సారి చూసి కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.
రాము హాల్లో ఉన్న సోఫాలో కూర్చుని భాస్కర్ ని పిలిచాడు.
అనిత టీ కప్పుల్ని కిచెన్ లో పెట్టి వచ్చి హాల్లోకి వచ్చి రాము పక్కనే సోఫాలో కూర్చున్నది.
రాము తన దగ్గర ఉన్న షాపింగ్ బ్యాగ్స్ భాస్కర్ కి ఇచ్చి, “నీకోసమే తెచ్చాను….తీసుకో అన్నా,” అన్నాడు.
భాస్కర్ రాము వైపుఅనిత వైపు చూసాడు.
ఇప్పుడు అనిత భాస్కర్ వైపు చూసి చిరునవ్వు నవ్వింది.
రాము….ఏంటివి,” అని అడిగాడు భాస్కర్.
రాము భాస్కర్ వైపు చూసి, “నీ కోసం బట్టలు తీసుకొచ్చాను,” అన్నాడు.
భాస్కర్ కవర్స్ ఓపెన్ చేసి చూసాడు.
ఒక బ్యాగ్ లో నైట్ డ్రస్ లు ఉన్నాయిఇంకో దానిలో క్యాసువల్స్ ఉన్నాయి.
అవి చూసి భాస్కర్ తల ఎత్తి రాము వైపు చూసి, “రాము ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు….ఇప్పటికే నువ్వు మాకు చాలా సహాయం చేస్తున్నావుమమ్మల్ని నీ ఇంట్లో ఉండనిస్తున్నావు….అది చాలు నాకుఇవన్నీ అక్కర్లేదు,” అన్నాడు.
చూడు భాస్కర్ అన్నా….నేను మిమ్మల్ని అందరిని నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనుకుంటున్నాను….మీరిక్కడ ఉండటం వలన నాకు చాలా లాభాలుఉన్నాయి….వదిన చక్కగా వండి పెట్టడం వలన నాకు బయట తినే బాధ తప్పింది,” అంటూ రాము తన పక్కనే కూర్చున్న అనిత వైపు చూస్తూ, “ఇంకావదిన నాతో చక్కగా మాట్లాడుతున్నదినన్ను బాగా చూసుకుంటున్నది,” అన్నాడు.
రాము మాటల్లో అర్ధం గ్రహించిన అనిత సిగ్గుతో తల వంచుకున్నది.
కాని బెడ్ రూమ్ లో ఏం జరుగుతున్నదన్న విషయం తెలియని భాస్కర్ మాత్రం రాము మాటలని అర్ధం చేసుకోకుండా, “చాలా థాంక్స్ రాము,” అన్నాడు.
భాస్కర్ తన మనసులో, “నాకే ఇన్ని తీసుకొచ్చాడంటే….అనితకి ఇంకా తీసుకొచ్చే ఉంటాడు….ఏం తెచ్చాడు అని అనితని అడిగితే…..వద్దులే అలాఅడిగితే బాగుండదు….తరువాత రాము లేనప్పుడు అనిత చెబుతుంది,” అని అనుకుని మెదలకుండా ఉన్నాడు.
కాకపోతే తనకు మిగతా వాళ్ళ బట్టలు చూపించనందుకున్ కొంచెం ఫీలయ్యాడు.

అనిత కూడా తన మనసులోతన మొగుడు కనీసం తనకు ఏమి తీసుకొచ్చాడో అని కూడా అడగలేదు అని భాస్కర్ వైపు కొంచెం కోపంగా చూసింది.
ఇక అక్కడ నుండి లేచి కిచెన్ లోకి వెళ్ళి వంటపని మొదలుపెట్టింది.
రాము భాస్కర్ తో కలిసి కూర్చుని టీవీలో న్యూస్ చూస్తున్నాడు.
అనిత మనసు గెలుచుకోవడానికి వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా వాడుకుంటున్నాడు రాము
కాని  రెండు రోజుల్లో అనిత తనతో చాలా మంచిగా ఉండటం చూసి రాము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు.
అంతలో అనిత వంట చేయడం పూర్తి చేసి, “భోజనం రెడీ అయింది…..వడ్డించమంటారా లేక కొద్దిసేపు ఆగుతారా?” అని హాల్లో టీవి చూస్తున్న తన మొగుడిని, రంకు మొగుడిని అడిగింది.

[Image: 5c1766d5d8310.jpg]

దాంతో రాము అనిత వైపు చూసి, “కొద్దిసేపు ఆగి తిందాము….నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో,” అన్నాడు.
అనిత రాము వైపు చూసి సరె అన్నట్టు తల ఊపి వాళ్ళ బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళింది.
అరగంట తరువాత అనిత తన చిన్న కూతురికి పాలు పట్టి నిద్ర పుచ్చిన తరువాత మళ్ళీ హాల్లోకి వచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ మీదకు గిన్నెలు సర్దింది.
తరువాత అందరూ కలిసి భోజనం చేసి హాల్లో కి వచ్చి కూర్చున్నారు.
సోనియా వచ్చి అనిత వైపు చూసి, “అమ్మా….నేను నాన్న దగ్గర పడుకుంటాను,” అన్నది.
అనిత ఎక్కువ సేపు బ్రతిమలాడించుకోకుండా సోనియా భాస్కర్ దగ్గర పడుకోవడానికి ఒప్పుకున్నది.
భాస్కర్ కూడా అనితతో, “ఒప్పుకో అనిత…..నాతో పాటు పడుకుంటుందిలే,” అన్నాడు.
అనిత రాము వైపు చూసిమళ్ళీ తన భర్తతో, “కాని,” అని ఏదో అనబోయింది.
ఏం ఫరవాలేదు…..,” అంటూ భాస్కర్ తన వీల్ చైర్ ని తోసుకుంటూ బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళాడు.
అనిత ఏం మాట్లాడకుండా కూర్చున్నదికాని తన మనసులో, “భాస్కర్ కి తను ఇంకొకడి బెడ్ రూంలో ఒంటరిగా ఎలా పడుకుంటుంది అన్న ఆలోచనకూడా లేదు,” అని భాస్కర్ ని మనసులో తిట్టుకున్నది.
ఇక్కడకు వచ్చిన తరువాత తను మొదటిసారి రాముతో ఒంటరిగా పడుకోబోతున్నాను…..వీడు నా భర్తని పూర్తిగా నమ్మించేసాడు…..నా కూతురుపక్కన పడుకున్నప్పుడే నన్ను వదలకుండా అనుభవించాడు….ఇప్పుడు ఒంటరిగా దొరికితే ఎందుకు ఒదులుతాడు,” అని అనుకుంటూ రాము వైపుచూసింది.
అదే సమయంలో రాము కూడా అనిత వైపు చూసి కొంటెగా నవ్వుతు అనితని దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.

[Image: 5c176803e7f01.jpeg]

అనిత సిగ్గు పడుతూ, “రాము నువ్వు వెళ్ళి పడుకో….నేను నా మొగుడిని పడుకోబెట్టి వస్తాను,” అన్నది.
రాము సోఫాలోనే అనితకు ఇంకా దగ్గరకు జరిగాడు.
అనిత ఊపిరి భారంగా తీసుకుంటున్నది…రాము తన దగ్గరకు రావడం తన కనుల చివర నుండి చూస్తూనే ఏం చేయాలో తెలియక తల వంచుకుని అలాగే కదలకుండా ఉన్నది
రాము ఆమె పక్కనే ఆనుకుని కూర్చుని, “ఎక్కడికి వెళ్లను,” అని అడిగాడు.
అనిత వంచిన తల ఎత్తకుండా, “అదే….నీ బెడ్ రూంకి,” అన్నది.
ఆ మాట వినగానే రాము అనితని ఇంకా టీజ్ చేస్తూ, “అది నా ఒక్కడి బెడ్ రూమేనా?” అని అడిగాడు.
రాము అలా అనగానే అనితకి మాటల్లోని అర్ధం గ్రహించి ఇంకా సిగ్గుపడుతూ, “నువ్వు వెళ్ళునేను వస్తాను,” అని సోఫా లోనుండి లేచి తన భర్తనిపడుకోవడంలో హెల్ప్ చేయడానికి వెళ్ళింది.
అనిత నడుస్తుంటే ఆమె పిర్రల వైపు చూసి నవ్వుకుంటూ రాము హాల్లో నుండి బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళాడు.
బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి రాము బెడ్ మీద పడుకుని, “ఇవ్వాళ అనితని  కింగ్ సైజ్ బెడ్ మీదపక్కన దాని పిల్లలు ఎవరు లేకుండా ప్రశాంతంగా అనితని రాత్రి మొత్తం నా ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుభవించొచ్చు,” అని అనుకుంటూ అనిత ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు.
అనిత భాస్కర్ బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి అతన్ని మంచం మీద పడుకోబెట్టిదుప్పటి కప్పి, “ఇక చక్కగా నిద్రపోండి,” అన్నది.
భాస్కర్ నవ్వుతూ, “రాము మన గురించి చాలా కేర్ తీసుకుంటున్నాడు….నువ్వు మొదట్లో అతను మంచివాడు కాదన్నావు…..ఇప్పుడు తెలిసిందారాము ఎంత మంచివాడో,” అని అన్నాడు అనితతో.
అనిత భాస్కర్ మాటలు విని అతని అమాయకత్వానికి నవ్వుకుంటూ మనసులో మాత్రం, “అవునులే….నీకు రాము ఇచ్చినవేకనిపిస్తున్నాయి…..మనల్ని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడో అది మాత్రమే నీకు కనిపిస్తున్నది….నీ పెళ్ళాన్ని వాడు సొంతం చేసుకునివాడుకుంటున్నాడు….అది నీకు కనిపించడం లేదు….నీ పెళ్లాం రోజు వాడి బెడ్ మీద వాడితో పడుకుని వాడి కోరిక తీరుస్తున్నది….రాము నీ పెళ్లాన్నిరోజు అర్ధరాత్రి వరకు అనుభవించిన తరువాతకనీసం బట్టలు కూడా వేసుకోనీయకుండా….అలాగే మిగతా రాత్రి అంతా వాటేసుకునిపడుకుంటున్నాడు….రాము నీ పెళ్ళాన్ని తన సొంత పెళ్లాన్ని దెంగినట్టు దెంగుతున్నాడు….నీకు  విషయాలు ఏమీ అర్ధం కావు…..ఎప్పుడు చూసినాపేపర్ చదువుతూ కూర్చుంటావు….నేను పరాయి మగాడి పక్కలో పడుకుంటున్నానన్న బాధ కూడా లేదు….నన్ను రాము పచ్చి పచ్చిగా దెంగుతున్నది నీకు కనిపించదు,” అని అనుకుంటున్నది.
భాస్కర్ అనిత ఆలోచనల్లో పడటం చూసి, “అనిత…..ఏమయింది….ఏం ఆలోచిస్తున్నావు?” అని అడిగాడు.
అనిత ఆలోచనల నుండి బయటకు వచ్చి తన మొగుడు భాస్కర్ వైపు చూస్తూ, “తెలుసుకుని ఏం చేస్తారు….(అంటూ వెంటనే తన మాట మారుస్తూ….) నేనేమంటున్నానంటే…..రాము మనల్ని ఇక్కడ ఉండనిచ్చింది కాక మనకు చాలా సహాయం చేస్తున్నాడు అని అనుకోవడంకాదు….అతని గురించి ఇంక ఏమీ మీకు కనపడదా?” అని అడిగింది.
[Image: 5c176868338dd.jpg]

భాస్కర్ అనిత వైపు అర్ధం కానట్టు చూసి, “ఇంకా అంటే….ఇంకా ఏం తెలుసుకోవాలి?” అని అడిగిఒకసారి అనిత వైపు చూసి, “చూడు అనిత…..రాముచాలా మంచి వాడుఒక వేళ మంచి వాడు కానట్టయితే మనల్ని ఇక్కడకు తీసుకొచ్చేవాడే కాదు…..ఉదయం నువ్వే చెప్పావు కదా రాముని తప్పుగాఅర్ధం చేసుకున్నావని….ఇప్పుడు రాము మంచితనం అర్ధం చేసుకుంటున్నాను….మీ ఇద్దరి మధ్య అపార్ధాలు తొలగిపోయాయని నువ్వే చెప్పావుకదా….మళ్ళి ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడతావేంటి?” అని అడిగాడు.
భాస్కర్ మాటలకు అనితకి చిరాకు వచ్చిందిభాస్కర్ మీద కోపంతో చిన్నగా పళ్ళు కొరుకుతూ, “రాముతో ఇబ్బందిగా ఉందని నేను ఎప్పుడుచెప్పాను….సరేలే  విషయాన్ని ఇంతటితో వదిలేయండి….నేనే అనవసరం గా ఆలోచిస్తున్నానుమీరు నిద్రపోండి,” అని భాస్కర్ కళ్ళలోకి చూస్తూ, “నేను రాము దగ్గర పడుకోవడానికి వెళ్తున్నాను,” అన్నది.
అనిత కళ్ళలో మాటల్లో చాలా భావాలు కనబడుతున్నాయి.
కాని భాస్కర్ అవేమీ అర్ధం చేసుకునే పరిస్థితిలో లేడు.
ఆమె మాటలకు భాస్కర్ అనిత వైపు చూస్తూ ఎక్కువ ఆలోచించడం ఇష్టం లేక, “ఇక వెళ్ళి పడుకో…..ఉదయం నుండి పని చేసి అలసిపోయావు,” అన్నాడు.
ఇక అనితకి అక్కడ ఉండబుద్ది కాలేదు….భాస్కర్ దగ్గర నుండి లేచి అతని బెడ్ రూం లోనుండి బయటకు వచ్చి తమ బెడ్ రూం వైపు నడుస్తున్నది.
రాము తన కోసం బెడ్ మీద ఎదురుచూస్తున్నాడని అనితకు తెలుసు.
తను బెడ్ రూం లోకి వస్తే రాము తనని అర్ధరాత్రి వరకు పడుకోనివ్వకుండా అనుభవిస్తానని తెలుసు.
అనిత భాస్కర్ రూం తలుపు వేసి రాము బెడ్ రూం వైపు చూసింది.
హాల్లో లైట్ తీసేసి జీరో లైట్ వేసి వాళ్ల బెడ్ రూం డోర్ తీస్తూఒక్కసారి తన భర్త బెడ్ రూం వైపు చూసింది అనిత
అలా కొద్ది సెకన్లు చూసి తన బెడ్ రూం తలుపు తీసింది….తన బెడ్ రూం అంటే తన మొగుడితో కలిసి పడుకునేది కాదు…..తను పరాయి మగాడితోకలిసి పడుకుని అతనికి తన అందాలను అందించే గదిఅనుకుంటూ లోపలికి వచ్చింది.

[Image: 5c17698b0d403.jpeg]

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *