నా తీపి గుర్తులు 128

By | August 20, 2019
0

telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 128 రాజు : అన్నా….నేను హోల్ సేల్ మార్కెట్ లో మన డీలర్ దగ్గర ఉన్నానన్నా….మొత్తం మెటీరియల్ తీసుకున్నాను….కాకపోతే యాభై వేలు తగ్గాయి….నువ్వు ఇక్కడికి తీసుకొసావా అన్నా…..

రాము : సరె….నేను తీసుకొస్తా గాని….నువ్వు మెటీరియల్ తీసుకుని వెళ్ళిపో…నేను వచ్చి డబ్బులు ఇస్తాను…
రాజు : సరె….అన్నా….
అంటూ రాజు ఫోన్ పెట్టేసి అక్కడ నుండి మెటీరియల్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు.
రాము బైక్ ఆపి తన వాలెట్ తీసి చూసాడు….వాలెట్ లో 45,000 ఉన్నాయి…
అక్కడ ATM లో అమౌంట్ డ్రా చేసుకుందామని దగ్గరలో ఉన్న ATM సెంటర్ కి వెళ్ళాడు.
అక్కడ క్యూ ఉండే సరికి ఇక తప్పదన్నట్టు క్యూలో నిల్చున్నాడు.
రాము తన ముందు దాదాపు ఎనిమిది మంది ఉండే సరికి దాదాపు పావుగంట పడుతుందని అలాగే నిల్చున్నాడు.
తన ముందు ఒకామె నిల్చున్నట్టు గమనించాడు.

వెనకనుండి చూస్తే ఆమె కత్తిలా ఉండే సరికి రాము చిన్నగా ఆమెకు తగిలీ తగలనట్టు నిల్చున్నాడు.
ఆమె వైపు నుండి ఎటువంటి వ్యతిరేకత రాకపోవడంతో రాము చిన్నగా ముందుకు జరిగి తన మడ్డను ఆమె పిర్రల మధ్య చిన్నగా గుచ్చాడు.
తరువాత చిన్నగా రాము వెనకాల లైన్ పెరగడం మొదలయింది.
ATM ఉన్న రూమ్ చిన్నది అవడంతో లోపల కొంచెం ఇరుగ్గా ఉన్నది.
రాము ముందు నిల్చున్న నలుగురు డబ్బులు డ్రా చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు.
కాని క్యూ ముందుకు జరిగే కొద్దీ రాము కావాలని తన ముందు నిల్చున్న ఆమెకు దాదాపు ఆనుకున్నట్టు ఆనుకుని తన మడ్డను ఆమె పిర్రల మధ్యలో గుచ్చుతున్నాడు.
ముందున్న ఆమె కూడా తనను ఎవరో వెనకనుండి తనను హత్తుకున్నట్టు అనిపించినా వెనక ఉన్న క్యూ వలన తోసుకుంటున్నారనుకున్నది.
కాని ఆమె తన పిర్రల మధ్యలో వెనక ఉన్న వారు కావాలని తన నడుముని తనకేసి నొక్కుతున్నట్టు అనిపించింది.
తన పిర్రల మధ్య గట్టిగా ఏం తగులుతున్నదో అర్ధం అయిన ఆమెకు మనసులో కొంచెం అసహనంగా అనిపించినా….ఇంకో వైపు అలా గుచ్చుకోవడం ఆమెకు నచ్చుతున్నది కూడా.
ఆమెకు తన వెనకాల ఉన్నది ఎవరో చూడాలనిపించింది….కాని వెనక్కి తిరిగి చూసే ధైర్యం చేయలేకపోతున్నది.
ATM లో డబ్బులు డ్రా చేయడానికి వెళ్ళినతను ఎంతసేపు ఉన్నా అతను బయటకు రావడం లేదు….డబ్బులు డ్రా చేయడానికి చాలా టైం తీసుకుంటున్నాడు.

దాంతో రాముకి ఒక వైపు చాలా అసహనంగా ఉన్నది…ఇంకో వైపు తన ముందు ఉన్న ఆమె పిర్రల మెత్తదనాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాడు.
ఆమె కూడా వెనక నిల్చున్న అతను తన పిర్రల మధ్య చేస్తున్న అల్లరికి క్యూ ఇంకా మెల్లగా వెళితే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నది.

చాలా రోజుల తరువాత తన ఒంటికి మగాడి దడ్దు గట్టిగా తగులుతుండే సరికి ఆమెకు తన పిర్రల మధ్య తగులుతుంటే వెనకాల నిల్చున్న అతని మడ్డ అంతకంతకూ గట్టిపడుతూ పెరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నది.

కొద్దిసేపు ఉంటే ఆ మడ్డ తన చీర మీద నుండే తన పిర్రల మధ్యకు దూరుద్దేమో అన్నట్టు ఆమెకు అనిపిస్తున్నది.
ఆమె సర్దుకుని రాము మడ్డకు అనుకూలంగా నిల్చుని తన పిర్రల మధ్య గట్టిగా గుచ్చుకుంటుంటే ఆ హాయిని అనుభవిస్తున్నది.
తన పిర్రల మధ్య గుచ్చుకున్న దాన్ని బట్టి ఆమెకు తన వెనకాల నిల్చున్న అతని మడ్డ ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో ఊహించుకుంటూ, “వెనకాల చీర మీద గుచ్చుకుంటుంటేనే అంత పెద్దగా ఉన్నది….అదే నా బొక్కలో దూర్చుకుంటే ఎలా ఉంటుంది. ఎంత హాయిగా ఉంటుందో,” అనుకుంటూ ఉన్నది.

“లోపలకి వెళ్ళినతను ఏంచేస్తున్నాడు,” అన్నాడు అప్పటి దాకా వెనకాల నిల్చుని తన మడ్డతో ఆమె పిర్రల మధ్య పొడుస్తున్న రాము .
ఆ మాటలు విన్న వెంటనే ఆమె అతను ఎలా ఉంటాడో వెనక్కు తిరిగి చూడాలనిపించింది.
అలా వెనక్కి తిరిగి చూసిన ఆమె రాము చూసి ఆశ్చర్యపోయింది.
అతను ఎవరో కాదు….స్కూల్లో తను అనితతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆమె అతని ఇంట్లో ఉంటున్నాము అని చూపించిన రాము తన వెనకాల నిల్చోవడం చూసి ఆమె కొంచెం నెర్వస్ గా ఫీలయింది.
అప్పటి దాకా రాము ముందు నిల్చున్న ఆమె అనిత కూతురు సోనియా చదువుతున్న స్కూల్లో క్లాస్ టీచర్ అంజలి.
అంజలి గొంతు తడారిపోయింది….తన నాలుకతో పెదవులను తడి చేసుకుంటూ తన నోట్లోని ఉమ్ముని మింగుతూ తన గొంతుని తడి చేసుకుంటున్నది.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *