నా తీపి గుర్తులు 127

telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 127 రవి : ఏం లేదు సార్….నా కాలు టేబుల్ కి తగిలింది….అందుకే……కాని రాజేష్ మాత్రం కొత్త లెక్చరర్ విషయంలో వీళ్ళు ముగ్గురు ఎందుకంత interest చూపిస్తున్నారో అర్ధం కావడం లేదు.
ఎప్పుడు చదువుకు దూరంగా ఉండే రవి, మహేష్ ఇప్పుడు చదవడానికి బాగా శ్రధ్ధ చూపిస్తుండటం అతనికి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది….కాని వాళ్ళు చదవడానికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించేసరికి కొంచెం సంతోషంగా ఉన్నాడు.
రాజేష్ : సరె….మీరు చెప్పింది ఆలోచించి ఒక షెడ్యూల్ తయారు చేస్తాను….దాన్ని మీరు ఫాలో అవండి….కాని మీరు మాత్రం గట్టిగా చదవాలి….రాము గురించి మాకు భయం లేదు….మీ ఇద్దరు మాత్రం కనీసం ఫస్ట్ క్లాస్ తెచ్చుకోకపోయినా…..పాస్ మాత్రం కావాలి….
మహేష్ : తప్పకుండా సార్….

రాజేష్ : సరె….ఇక మీరు వెళ్ళండి….
దాంతో వాళ్ళు ముగ్గురూ స్టాఫ్ రూమ్ నుండి బయటకు వచ్చి….రేపటినుండి కొత్త లెక్చరర్ తో క్లాసులు మొదలవుతున్నాయన్న ఊహ రాగానే ఆనందంతో ముగ్గురు ఒకరితో ఒకరు హైఫై కొట్టుకున్నారు.
మహేష్ : ముందు ఆమె ఇంకా ప్రిన్స్ పాల్ రూంలోనే ఉన్నదా…లేదా చూద్దాం పదండి…
అనగానే ముగ్గురు ప్రిన్స్ పాల్ గది వైపు నడవడం మొదలుపెట్టారు.
మహేష్ కొంచెం స్పీడుగా నడుస్తూ లోపలికి చూసేసరికి ఆమె కనిపించలేదు.
మహేష్ : అరేయ్….ఆమె లోపల లేదురా….వెళ్ళి స్టాఫ్ రూమ్ లో చెక్ చేద్దాం పదండి (నిరాశగా అన్నాడు)
అలా వాళ్ళ ముగ్గురు మళ్ళీ స్టాఫ్ రూమ్ వైపు వెళ్తుండగా వాళ్లకు మధ్యలో మళ్ళీ రాజన్న ఎదురయ్యాడు.
రాజన్న : ఏంటి….కొత్త లెక్చరర్ ని కలిసారా….

రవి : లేదు రాజన్న….ఆమె ప్రిన్స్ పాల్ రూంలో లేదు…..
మహేష్ : ఆమె స్టాఫ్ రూమ్ లో ఏమైనా ఉన్నదా…..
రాజన్న : ఈరోజు మీకు సరిగ్గా లేనట్టున్నది…..ఆమెని ఇప్పటి వరకు కలవలేదా….ఆమె ఇంతకు ముందే ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. రోజు మధ్యాహ్నం వరకే ఉంటుంది….పార్ట్ టైం జాబ్ కింద చేరింది….
ఆ మాట వినగానే ముగ్గురు ఇంకా డీలా పడిపోయారు.
మహేష్ : వెళ్ళిపోయిందా….ఛీ….దీనెమ్మ జీవితం…ఉదయం నుండి ఆమెను చూడటానికి అటూ ఇటూ పరిగెత్తుతున్నాం కదారా….
అంటూ విసుక్కున్నాడు.
అనంద్ : మళ్ళీ మనం ఆమెను చూడటానికి రేపటిదాకా వెయిట్ చెయ్యాలి…..
రాము : మరీ అంత ఇరిటేషన్ అవకండిరా….రేపటి దాకా ఓపిక పడితే సరిపోతుంది….ఎలాగూ ఆమె మనకు క్లాసుకు తీసుకుంటుంది కదా…అప్పుడు మనం మనిష్టమొచ్చినంతసేపు చూడొచ్చు…..సరెనా….
మహేష్ : అంతకు మించి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము….పదండి వెళ్ళీ భోజనం అన్నా చేద్దాం….

రాము : నేను ఇంటికి వెళ్ళొస్తారా…..నాకోసం వంట చేసి ఉంటారు…మీ ఇద్దరు వెళ్ళండి….

అని రాము ఇంటికి వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యేసరికి రవి, మహేష్ ఇద్దరు భోజనం చేయడానికి హోటల్ కి వెళ్ళారు.
*****
నేను మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇంటికి వచ్చాను….హాల్లో భాస్కర్ టీవి చూస్తున్నాడు. పొద్దున నేను ఇచ్చిన షాక్ కి భాస్కర్ నాతో మాట్లాడాలంటేనే భయ పడుతున్నాడు, కాని ధైర్యం చేసి నా వైపు చూసి నవ్వాడు.
నేను కూడా భాస్కరి వైపు చూసి నవ్వుతూ, “ఎలా ఉన్నారు భాస్కర్?” అని అడిగాను.
“బాగానే ఉన్నది రాము….ఉదయం జరిగిన దానికి సారి రాము,” అన్నాడు భాస్కర్.
“ఫరవాలేదు అన్నా….ఒక్కోసారి కోపంలో ఏం మాట్లాడతానో నాకే అర్ధం కాదు….నన్ను ఎవరైనా డిస్ట్రబ్ చేస్తే నాకు బాగా కోపం వస్తుంది….ఇంకోసారి ఆ పని చెయ్యకు,” అన్నాను.

“అలాగే రాము,” అన్నాడు భాస్కర్.
“వదిన ఎక్కడ ఉన్నది?” అని అడిగాను.
“ఇక్కడే ఉన్నది…..పిలుస్తాను…..” అంటూ, భాస్కర్, “అనిత…..అనిత….రాము వచ్చాడు,” అని అన్నాడు.
అనిత అప్పుడే స్నానం చేసి బెడ్ రూంలోకి వచ్చి నేను ఇచ్చిన పింక్ కలర్ జాకెట్, బొడ్డు కిందకు మ్యాచింగ్ పెట్టీకోట్ వేసుకుని పింక్ కలర్ చీర్ కట్టుకోవడానికి రెడీ అవుతున్నది. అనిత ఇప్పుడు భాస్కర్ రూంలో ఉన్నది.
“AC మెకానికి వచ్చి బాగు చేసాడా?” అని భాస్కర్ ని అడిగాను.
“రిపేర్ అయిపోయింది….ఇప్పుడు బాగానే పనిచేస్తున్నది,” అన్నాడు భాస్కర్.
నేను నవ్వుతూ తనతో ఇదివరికటి లాగా మాట్లాడటం భాస్కర్ కి చాలా ఆనందంగా ఉన్నది, ఆ ఆనందంలో, “అనిత….ఎక్కడున్నావు….ఇందాకటి నుండి పిలుస్తున్నాను,” అన్నాడు భాస్కర్.

“ఆ….వస్తున్నానండి…..బట్టలు కట్టుకుంటున్నాను,” అన్నది అనిత బెడ్ రూంలో నుండి.
లోపల బెడ్ రూంలో అనిత బట్టలు కట్టుకుంటున్నది అని వినగానే నా మడ్డ ఒక్కసారిగా గట్టిపడింది, వెంటనే భాస్కర్ తో, “లోపల నా బుక్ ఒకటి మర్చిపోయాను, వెదుక్కోవాలి,” అంటూ లేచి బెడ్ రూం వైపు వెళ్తున్నాను.
కాని భాస్కర్ కంగారుగా, “కాని 2….2 నిముషాలు ఆగు….అది….,” అంటూ భాస్కర్ నన్ను ఆపి తన భార్య లోపల బట్టలు మార్చుకుంటున్నది అని చెబుదామనుకున్నాడు, కాని అప్పటికే నేను బెడ్ రూం తలుపు తీసి లోపలికి వెళ్ళి తలుపు మూసే సరికి మెదలకుండా ఉన్నాడు.
నా ప్రవర్తన భాస్కర్ కి చాలా వింతగా తోచింది……తన భార్య బట్టలు మార్చుకుంటుండగా రాము బెడ్ రూంలోకి ఎలా వెళ్తాడు, అని భాస్కర్ ఆలోచిస్తున్నాడు.
దానికి తోడు నేను బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళన తరువాత కూడా తన భార్య అరవకపోయే సరికి, అనిత చీర కట్టుకున్నది అనుకున్నాడు.
లోపల ఏ విధమైన శబ్దం రాకపోయేసరికి భాస్కర్ లో టెన్షన్ మొదలయింది….అలాగే భాస్కర్ హాల్లో కూర్చుని బెడ్ రూం వైపు చూస్తున్నాడు.\

ఇంతలో ఒక్కసారిగా బెడ్ కదిలినట్టు కిర్రు కిర్రు మని శబ్దం 4-5 సార్లు వచ్చింది….దానితో పాటే అనిత అబ్బా….అన్న సౌండ్ వినిపించింది. అలా వినిపించే సరికి భాస్కర్ లో మళ్ళీ ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి.

మళ్ళీ బెడ్ రూం లో నుండి ఏవిధమైన సౌండ్ వినిపించలేదు…..కాని అనిత గాజుల శబ్దం మాత్రం బాగా వినిపించింది.
తరువాత ఎవరో బెడ్ రూం తలుపు దగ్గరకు వస్తున్న సౌండ్ వినిపించింది…..దాంతో భాస్కర్ వెంటనే సోఫా దగ్గరకు వచ్చి టీవి చూస్తున్నాడు.
అనిత నవ్వుతూ బెడ్ రూం లోనుండి బయటకు వచ్చింది, ఆమె పైటకి పిన్ పెట్టుకోకపోవడంతో, అనిత పైటను సరిచేసుకుంటూ బయటకు వచ్చింది.
భాస్కర్ ఆ విషయం గమనించి లోపల ఏం జరిగిందా అని టెన్షన్ గా చూస్తున్నాడు….అనిత భాస్కర్ వైపు చూసేసరికి భాస్కర్ తన టెన్షన్ అనితకి కనిపించకుండా చిన్నగా నవ్వాడు.

తరువాత రెండు నిముషాలకు నేను బెడ్ రూంలో నుండి బయటకు వచ్చాను.
(అసలు లోపల ఏం జరిగిందంటే)
నేను బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి తలుపు గడి వేసాను….అప్పుడే అనిత చీర కట్టుకోడానికి రెడీ అవుతున్నది.
బెడ్ రూంలోకి నేను రావడం చూసి అనిత నా వైపు చూసి నవ్వి, నేను తనని చూస్తున్నా కూడా పట్టించుకోకుండా చీర కట్టుకుంటున్నది.
నేను అనిత దగ్గరకు వెళ్ళి అనిత నడుం మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాను….అనిత సళ్ళు మెత్తగా నా ఛాతీకి ఒత్తుకున్నాయి.
అలా ఆమె సళ్ళు జాకెట్ లో నుండి బయటకు పొంగి ఇంకా కసిగా కనిపిస్తున్నాయి…నేను కిందకు జరిగి అనిత సళ్ళ మధ్య నాలుకతో రాసాను.
“అబ్బా…..రాము…..భాస్కర్ బయటే ఉన్నాడు….లోపలికి వస్తాడు,” అన్నది అనిత.
“నీ బంతులు భలే మెత్తగా ఉన్నాయి అనిత,” అని పైకి వచ్చి అనిత పెదవులను అందుకుంటూ, “వాడు లోపలికి రాడు,” అంటూ పెదవులను ముద్దు పెట్టుకున్నాను.

నేను అలా అనే సరికి అనిత కూడా తను చీర కట్టుకోవాలన్న సంగతీ వదిలేసి, తన పెదవులు తెరచి నా నాలుకకు తన నోట్లోకి దారి ఇచ్చి, అనిత కూడా తన పెదవులతో నా పెదవులను కప్పేసింది.
నా చేతులు అనిత నడుముని నిముతు ఉండే సరికి అనితలో కామం ఇంకా పెరిగిపోతున్నది.
నేను నా చేతులని అనిత పిర్రల మీద వేసి పిసుకుతూ అనితని పైకి లాక్కున్నాను….అనిత తన రెండు చేతులను నా మెడ చుట్టూ వేసి నన్ను ఇంకా దగ్గరకు లాక్కున్నది.
నేను అనితని ఎత్తుకుని బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి, లంగాని పైకి లేపి, అనిత వేసుకున్న ప్యాంటీని కిందకు లాగుతున్నాను.
అనిత సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుని, “వద్దు….రాము….ఇ…ప్పు…డు కాదు…..ప్లీజ్ రాము…బయట నా మొగుడు ఉన్నాడు,” అంటూ మూలుగుతున్నది.

నేను అనిత మాటలు వినకుండా, అనిత మీద నుండి లేచి, ఆమె వైపు కసిగా చూస్తూ, నా బెల్ట్ తీసి, ఫ్యాంటు కిందకు తోసి, నా మడ్డని డ్రాయర్ నుండి బయటకు తీసి బెడ్ దగ్గరకు వచ్చి నిల్చున్నాను.
నేను అనిత తొడల మీద చేతులు వేసి నా దగ్గరకు లాక్కున్నాను…..అనిత చిన్నగా నాకు దగ్గరగా జారి, తన తొడలను తెరిచి పెట్టింది.

నా మడ్డ అనిత బొక్క మీద ఆనుకున్నది……నా మడ్డ అనిత బొక్కలోకి దూరడానికి తహతహ లాడుతున్నది.
నేను అనిత కాళ్ళ మధ్యలో నిల్చుని నా మడ్డని అనిత బొక్కలోకి తోసి, ఆలస్యం చేయకుండా నా మడ్డని, అనిత బొక్కలో ఆడిస్తున్నాను.
అలా అనితని దెంగుతున్నప్పుడు నా స్పీడుకి మంచం కిర్రు కిర్రు మని సౌండ్ వస్తున్నది.
“అబ్బా…రాము….చిన్నగా చెయ్యరా….శబ్దం వస్తున్నది,” అంటూ అనిత చిన్నగా మూలుగుతున్నది.
కాని అంతలోనే అనితకి తన మొగుడు బయటే ఉన్నాడని అర్ధం అయ్యేసరికి ఒక్కసారిగా మత్తు వదిలింది…..తల తిప్పి పక్కకు చూసింది, కింద తన ప్యాంటీ కనిపించింది, తన బొక్కలో దూర్చి మీద ఊగుతున్న నేను కనిపించాను.
ఇక అనిత ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నన్ను తన మీద నుండి తోసేసి, బెడ్ మీద నుండి లేచి, కింద పడిన ప్యాంటిని తీసుకుని వేసుకుని, గబగబ చీర కట్టుకుని, పైట సరిచేసుకున్నది. అలా చీర కట్టుకుంటున్నప్పుడు ఆమె చేతి గాజుల శబ్దం నాకు చాలా బాగున్నది.
అలా అనిత తన ఒంటిమీద బట్టలు సరిచేసుకున్న తరువాత, బెడ్ రూం తలుపు దగ్గరకు వెళ్ళి తలుపు తీయబోయింది.
“నీ మొగుడిని ఎప్పుడో ఒక రోజు చంపేసి, నిన్ను శాశ్వతంగా నా సొంతం చేసుకుంటాను,” అన్నాను.

నా మాటకు అనితకి కోపం గాని, భాధ గాని వేయలేదు, పైగా నా వైపు చూసి నవ్వుతున్నది.
అనిత సిగ్గు పడుతు, అక్కడ నుండి తలుపు తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది.
తరువాత నేను కూడా ఒక బుక్ తీసుకుని బయటకు వచ్చి, భాస్కర్ తో, “అన్నా…..ఇదిగో బుక్ దొరికింది,” అని అన్నాను.
దాంతో భాస్కర్ అప్పటి దాకా వినిపించిన సౌండ్స్ మేము బుక్స్ కోసం వెదుకుతున్నామని అనుకుని, చిన్నగా నవ్వుకున్నాడు.
తన భార్య గురించి, నా గురించి చెడుగా ఆలోచించినందుకుని సిగ్గు పడ్డాడు.
“భాస్కర్ అన్నా….AC బాగయింది కాబట్టి నువ్వు నీ రూంలో పడుకో,” అన్నాను.
అంతలోకి అనిత వచ్చి నా వైపు చూసి, “భోజనం రెడీ అయింది…..వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తే వడ్డిస్తాను,” అన్నది అనిత కసిగా నా కళ్ళల్లోకి చూస్తు.
నేను కూడా అనిత కళ్ళలోకి చూస్తూ, “అలాగే,” అని నా బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి బాత్ రూంలో ఫ్రెష్ అయి వచ్చాను.
అనిత గిన్నెలు డైనింగ్ టేబుల్ మీదకు సర్దింది….భాస్కర్ అప్పటికే డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చాడు.
అందరం భోజనం చేస్తున్నాము…..మధ్యలో అనిత భోజనం చేస్తూ, నా వైపు చూసింది, కాని అప్పటికే నేను ఆమె వైపు చూస్తుండటంతో గబుక్కున తల తిప్పుకుని తన మొగుడు భాస్కర్ వైపు చూసింది.
భాస్కర్ తల వంచుకుని అన్నం తింటుంటే, అనిత మొహంలో విసుగు కనిపించింది….మళ్ళీ నావైపు చూసింది.

నేను చిన్నగా నవ్వాను…..వెంటనే తల దించుకుని అన్నం తింటున్నది…..అలా అందరం భోజన పూర్తి చేసాము.

అనిత డైనింగ్ టేబుల్ మీద గిన్నెలు కిచెన్ లోకి సర్దేసింది…..భాస్కర్ ఇదివరకు తనకు ఇచ్చిన గదిలోకి వెళ్ళి పడుకున్నాడు.
నేను హాల్లో సోఫాలో కూర్చున్నాను….అనిత కిచెన్ లో గిన్నెలు సర్ది, హాల్లోకి వచ్చి నా పక్కనే సోఫాలో కూర్చున్నది.
ఒక నిముషం ఆగిన తరువాత అనిత నా వైపు చూస్తూ, “నువ్వు కూడా నీ బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో రాము,” అన్నది.
నేను అనిత వైపు చూసి దగ్గరకు లాక్కుని పెదవుల మిద ముద్దు పెట్టాను….అనిత నన్ను విడిపించుకుని, తన మొగుడు ఉన్న గది వైపు చూసింది.
భాస్కర్ గది తలుపు వేసి ఉన్నాయి…..నేను అనితతో, “నీ మొగుడు రెస్ట్ తీసుకునే పనిలో ఉన్నాడు….వాడికి ఇంక బయట సంగతులు ఏం పట్టించుకోడు, అన్నాను.

దాంతో అనిత నా మాటలకు తల దించుకున్నది, తరువాత మళ్ళీ తలుపు వైపు చూసింది, కాని తలుపు వేసె ఉండే సరికి మళ్ళీ తల దించుకున్నది.
నేను అనిత face expressions గమనిస్తూ, “నీ మొగుడు సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగి…..అతను తలుచుకుంటే ఇంట్లో కూర్చుని పనులు చేసే కంప్యూటర్ వర్క్స్ చాలా దొరుకుతాయి…..కాని నీ మొగుడికి పని చేయడం ఇష్టం లేదు……నీతో పని చేయిద్దామనుకుంటున్నాడు…..నేను నిన్ను బలవంతంగా ఇక్కడకు తీసుకొచ్చి నా కసితీరా అనుభవించొచ్చు, కాని నాకు నువ్వు నువ్వుగా కావాలి, నువ్వు సంతోషంగా ఉండటం కావాలి, నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం…..నీ కోసమే నేను వీళ్ళందరిని భరిస్తున్నాను,” అన్నాను.

నా మాటలు విన్న అనిత కళ్ళ వెంబటి నీళ్ళు కారుతున్నాయి, అంతకు ముందు నుండే వస్తున్న ఏడుపుని ఆపుకుంటున్నది.
నేను అలా మాట్లాడే సరికి ఇంక ఆగలేక ఏడుస్తున్నది…..నేను ఇక అనితని సముదాయిస్తు, “నా మాటల ఉద్దేశ్యం నిన్ను బాధ పెడదామని కాదు….నేను నీకు నిజం చెప్పాలనుకుంటున్నాను,” అంటూ అనితని దగ్గరకు లాక్కుని సముదాయిస్తున్నాను.
తరువాత 5 నిముషాలకు అనిత ఏడవటం ఆపేసింది….నా భుజం మీద తల పెట్టి ఉన్నది…..అనిత ఏడవడం ఆపగానే, “నేను కాలేజికి వెళ్ళాలి….సాయంత్రం 6 గంటలకు వచ్చేస్తాను,” అన్నాను.
అనిత నా భుజం మీద నుండి తన మొహాన్ని లేపి, “సరె,” అన్నది.
నేను లేచి బయట గేటు దగ్గరకు వెళ్ళాను…..అనిత కూడా నా వెనకాలే మెయిన్ డోర్ దాకా వచ్చింది…..నేను అనిత నడుం మీద చెయ్యి వేసి, దగ్గరకు లాక్కుని పెదవుల మీద గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకుని, “సాయత్రం నేను వచ్చేసరికి నువ్వు ఫ్రెష్ గా ఉండాలి….వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో,” అన్నాను.
అనిత సరె అన్నట్టు తల ఊపింది……నేను కాలేజికి బయలుదేరగానే, అనిత తలుపు గడి వేసి లోపలికి వచ్చి, నా బెడ్ రూంలో ఉన్న బాత్ రూంకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి తన మొగుడి బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళింది.

లోపల భాస్కర్ వీల్ చైర్ లో కూర్చుని మెడిసిన్ వేసుకుంటున్నాడు. అనిత లోపలికి రాగానే ఆమె వైపు చూసి నవ్వాడు.

అనిత కూడా నవ్వుతూ, భాస్కర్ ని బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి, దుప్పటి కప్పి, “ఇక మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి…..మీరు ఈ మధ్య చాలా టైం హాల్లోనే గడుపుతున్నారు,” అన్నది.
దానికి భాస్కర్ నవ్వుతూ, “చాలా రోజులు బెడ్ మీద నుండి కదలకుండా ఉండటం చేత….హాల్లో ఎక్కువ సేపు ఉండాలనిపిస్తున్నది…..రాము కాలేజ్ కి వెళ్ళాడా, గేట్ సౌండ్ వినిపించింది,” అన్నాడు.
అనిత తన మనసులో, “వాడి వల్ల ఇంట్లో చాలా చాలా జరుగుతున్నాయి,” అని అనుకుంటూ, పైకి మాత్రం నవ్వుతూ, “అవును అతనికి బయట ఏదో పని ఉన్నదట, చూసుకుని వస్తాను,” అని వెళ్ళాడు.

“అవునా….ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు చెప్పాడా?” అని అడిగాడు భాస్కర్.
భాస్కర్ అలా అడిగేసరికి అనితకి కోపం వచ్చింది, భాస్కర్ వైపు కోపంగా చూస్తూ, “రాము ఎక్కడికి వెళ్లాడూ నాకు ఏం తెలుసు….నేను ఏమైనా అతని పెళ్ళాన్నా, నాకు అన్నీ చెప్పడానికి,” అని దాదాపుగా అరిచినంత పని చేసింది.
అనిత కోపం చూసి భాస్కర్ ఒక్కసారిగా భయపడ్డాడు…..అనితని అలా ఇంతకు ముందెప్పుడు చూడలేదు.
“అది కాదు అనిత….నేను మాములుగా ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని అడిగాను….అంతె….” అన్నాడు భాస్కర్.
అనిత కూడా ఒక్కసారిగా తనను తాను కంట్రోల్ చేసుకుని, “ఇక ఆ విషయం వదిలేయండి,” అన్నది.
భాస్కర్ అలా భయపడేసరికి అనిత మనసు ఒక్కసారిగా చివుక్కుమన్నది.
“ఇక మీరు పడుకోండి,” అని అనిత నా బెడ్ రూం వైపు నడుస్తున్నది…..అలా గదిలోకి వెళ్ళిన అనిత అద్దంలో తనను తాను చూసుకుని, ఒక్కసారిగా ఏడుస్తున్నది.

అనిత బెడ్ మీద బోర్లా పడుకుని తన తలను దిండులో అదిమిపెట్టి ఏడుస్తూ తనలో తాను, “భాస్కర్….మీకు ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నదో ఏమీ అర్ధం కావడం లేదా, నీ పెళ్ళాన్ని పరాయి మగాడు లొంగదీసుకోవాలనుకుంటున్నాడు…..నువ్వు ఎందుకలా జరగనిస్తున్నావు….నువ్వు తలుచుకుంటే నన్ను రక్షించలేవా…..నేనంటే నీకు లెక్కలేకుండా పోయింది……అసలు నేను పరాయి మగాడితో, వాడి బెడ్ రూంలో పడుకోవడానికి ఎందుకు ఒప్పుకున్నావు….నా కన్నా చిన్నవాడైనా రాము నా గురించి పట్టించుకుంటున్నాడు….నీ గురించి రాము నిజాలు మాట్లాడుతుంటే నా మనసు బద్దలవుతున్నది…వాడు తల్చుకుంటే నన్ను బలవంతంగా ఇక్కడకు తీసుకొచ్చి, నన్ను వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుభవిస్తాడంట…..కాని అవేమీ చెయ్యకుండా నన్ను ప్రేమగా, జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడు….భగవంతుడా నా జీవితం ఎటువైపు వెళ్తుంది,,” అని ఆలోచిస్తూ అలాగే నిద్ర పోయింది.
అనితకి నిద్రనుండి మెలుకువ వచ్చి టైం చూసింది….అప్పటికి టైం 5.45 అవుతుంది…..ఏడుస్తూ పడుకోవడం వలన అనిత కళ్ళు ఎర్రగా ఉబ్బాయి.
**********
ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చిన రాము ఫోన్ మోగడంతో ఇప్పుడు ఎవరా అనుకుంటూ పాకెట్ లో ఉన్న ఫోన్ తీసి చూసాడు.
తన దగ్గర పని చేసే రాజు ఫోన్ చేస్తుండటంతో రాము ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి….
రాము : హా…..చెప్పు రాజు….ఏంటి సంగతి….

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *