నా తీపి గుర్తులు 122

By | August 12, 2019
0

telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 122 5 నిముషాల తరువాత అనిత బట్టలు కట్టుకుని బాత్ రూంలో నుండి బయటకు వచ్చింది….తన పైట సరిచేసుకుంటూ బయటకు వచ్చిన అనిత తన చీరను బొడ్డు కిందకు కట్టుకున్నది. పైట పక్కకు తొలగి ఆమె జాకెట్ లో సళ్ళు కసిగా పిసకమని పిలుస్తున్నట్టున్నాయి.

నేను అనితని అలా చూస్తూ నన్ను నేను బలవంతంగా ఆపుకుంటూ, అప్పటి దాకా ఆ అందాలు నా కింద నలిగాయన్న ఆలోచనతో నా మడ్డ మళ్ళీ గట్టిపడుతున్నది….అనిత నా వైపు చూసి, నా చూపుల్లో కసిని, నా మడ్డని చూసి సిగ్గు పడుతూ చిన్నగా నవ్వింది.
నేను కూడా చిన్నగా నవ్వాను. అనిత బెడ్ రూం డోర్ ఓపెన్ చేసి బయటకు వెళ్ళింది.
భాస్కర్ అప్పటికే లేచి హాల్లో ఉన్నాడు….హాల్లో కూర్చుని కిటికీ లో నుండి బయటకు చూస్తు, అనిత కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు.
అనిత బెడ్ రూం డోర్ తీసేటప్పుడు తన పైట సరిచేసుకుంటూ తీసింది…భాస్కర్ ఆమె పైట సరిచేసుకుంటూ బెడ్ రూం లో నుండి బయటకు రావడం గమనించాడు.

ఒక్క సెకను అనిత బలిసిన సళ్ళు భాస్కర్ కి కనిపించాయి.
“ఇదెంటీ అనిత పైట సరిచేసుకుంటూ రాము గదిలో నుండి వస్తున్నది….రాము లోపల బెడ్ రూంలో ఉన్నాడు…రాము నిద్ర పోతున్నాడా, లేదా…..అనిత బయటకు వస్తుంటే పైట జారిందని సరిచేసుకుంటున్నదా…..అసలు బెడ్ రూం తలుపు ఎందుకు వేసుకున్నారు, లేదా తలుపు దానంతట అదే మూసుకున్నదా? అసలు బెడ్ రూంలో రాత్రంతా ఏం జరిగింది?” అన్న ఆలోచనలు భాస్కర్ మెదడుని తొలిచేస్తున్నాయి.
బెడ్ రూం లోనుండి బయటకు వచ్చిన అనితకి భాస్కర్ ని చూసి మొదటిసారి తన మనసులో పనికిరాని వాడు అని అనిపించింది.
భాస్కర్ అనిత వైపు చూసి, “Good morning అనిత…..ఈరోజు నువ్వు లేచేసరికి బాగా లేటయింది?” అన్నాడు.

“మీరు నిద్ర లేచారా….నాకు ఇప్పుడే మెలుకువ వచ్చింది,” అన్నది అనిత.
“రాము ఇంకా నిద్ర లేవలేదా?” అని అడిగాడు భాస్కర్.
“లేదు….ఇంకా నిద్ర పోతున్నాడు…..రాత్రి వచ్చేసరికి బాగా లేటయింది….అందుకే ఇంకా లేవలేదు,” అన్నది అనిత.
దాంతో భాస్కర్ అనితని ఎలా పడుకున్నారో అడుగుదామనుకున్నాడు, “అలాగా…..నువ్వు కిందనే పడుకున్నావు కదా….లేకపోతే రాముకి బెడ్ మీద పడుకోపోతే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది,” అన్నాడు.
దానికి అనితకి రాత్రి జరిగినది గుర్తుకొచ్చి తన మనసులో, “అవును…నువ్వు ఊహించినట్టే రాము కిందనే పడుకున్నాను భాస్కర్…..కాకపోతే ఇద్దరం బెడ్ మీద అటూ ఇటూ దొర్లుతూ, రాము నన్ను రాత్రంతా నిద్ర పోనీయలేదు….రాము రాత్రంరా నీ పెళ్ళాన్ని అసలు బట్టలు వేసుకోనీయలేదు,” అని అనుకుంటూ బయటకు మాత్రం, “ఏం అడుగుతున్నావు భాస్కర్ నువ్వు….అంటే మేమిద్దరం ఒకే పక్కలో పడుకున్నామా లేదా అని అడుగుతున్నావా?” అని కొంచెం కోపంగా అడిగింది.
దాంతో భాస్కర్ కొంచెం కలవరపడుతూ, “అది కాదు అనిత…..నా ఉద్దేశ్యం అదికాదు,” అని ఏదో చెప్పబోయాడు.

“అలా అడగడానికి కొంచెం సిగ్గు ఉండాలి భాస్కర్….రాము నాకన్నా చిన్నవాడు….రోడు మీద ఉండాల్సిన మనల్ని ఇంట్లో తీసుకొచ్చి పెద్ద సహాయం చేసాడు…ఇంటి ఖర్చులు మొత్తం అతనే పెడుతున్నాడు…..మీరు కూడా ఇలా తప్పుగా ఆలోచిస్తారనుకోలేదు,” అన్నది అనిత కోపంగా.

అలా అనేటప్పుడు అనిత కళ్ళ వెంబడి నీళ్ళు కారాయి….ఆమె కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు చూసేసరికి భాస్కర్ ఇంకా కంగారుగా, “సారి అనిత,” అని అన్నాడు.
“వెళ్ళండి….వెళ్ళి సోనియాను నిద్ర లేపంది….నేను టిఫిన్ రెడీ చేస్తాను,” అన్నది అనిత.
భాస్కర్ తల వంచుకుని అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు….అలా బాధగా వెళ్తున్న భాస్కర్ ని చూసి అనిత మనసు నిజంగానే బాధ పడింది….కాని ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నది, తన పైటతో కన్నీటిని తుడుచుకుంటూ, కిచెన్ లోకి వెళ్ళి టిఫిన్ చేయడం మొదలుపెట్టింది.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *