నా కుటుంబం 69

By | January 13, 2021
0

telugu sex stories నా కుటుంబం 69 ఆయన వీధి కుక్కలతో అందరి ముందు దెంగించుకోమన్నా నేను ఇష్టంగా చేస్తా … కానీ మిగతావి అన్నీ అబద్ధాలు , గుంపుదెంగుడు అవలేదు , యే స్టడ్ కూడా నన్ను దెంగలేదు . అసలు నేను యే ఫ్యాక్టరీ లోనూ పని చేసిందే లేదు … రావుగారితో పడుకునే ముందు దాకా కేవలం 11 మందితో పడుకున్నా , నీతో కలిపి”అని చెప్పిన అబద్ధాల గురించి మంజు చెప్తూ“రావుగారు చాలా బ్రతిమిలాడితే, నిన్ను అవమానించాలి అని నాకు కూడా కోరికగా ఉండి, మీ బాసులతో ఆరోజు పడుకున్నా … ఇప్పుడు రావుగారు ఎప్పుడు, ఎవరితో పడుకోమంటే , ఇద్దరం తల్లీ కుతుర్లమ్ కాదనంకుండా దెంగించుకుంటాం”
అని తన తెగింపు గురించే కాకుండా తన కూతురి తరపున కూడా తనే వకాల్తా పుచ్చుకొని చెప్పేసింది .
 
నేను తన కళ్లలోకి చూస్తూ
           “మరి అయితే రావుగారి మడ్డ చీకి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *