మాయదారి maayadaari

By | September 6, 2018
0

telugu sex stories boothu kathalu ”మళ్ళీ తాగోచ్చాడు మాయదారి సచ్చినోడు” తన మొగుడు గుడిసెలోకి తూలు కుంటూ వస్తూ ఉండడం గమనించి విసుక్కుంది మల్లి.

”ఒసేయ్ మల్లి… నీ యవ్వ… ఈ రోజు చేపల పులుసు పెట్టు… అదిరిపోవాలి దాని వాసన…” అంటూ చేతిలో ఉన్న పెద్ద చేపని ఆమె ముందు పెట్టాడు నర్సిగాడు.

”పొద్దున్నుండీ కూలి పని సేసి, ఇట్టా తాగోత్తే ఎత్తాగయ్యా… కూసిన్ని పైసలు జమ చేస్తే మనకే కదా మిగిలేది. ఇప్పుడు తాగోచ్చింది కాక ఈ చేప తెచ్చినవ్… మంచిగా పులుసు పెట్టమంటున్నావ్. మరి చేపల కూర వండడానికి కావలసిన సరుకులు లేవు” అంది విసుక్కుంటూ మల్లి.

‘నీ యవ్వ… ఇంట్లోకి వస్తే చాలు. నీ లోల్లితోటి నా దిమాక్ ఖరాబ్ జేస్తావ్, అరె…పైసలు ఇయ్యాల గాకుంటే రేపు సంపాదిస్తా. జిందగీని ఖుషీ చేయాలే… నీకేం తెలుసు పల్లెటూరి మోద్దువి” అంటూ ఎద్దేవా చేశాడు నర్సిగాడు.

వాడి మాటలకి మల్లికి చిర్రెత్తుకొచ్చింది. ”జిందగీ ఖుషీ చేసుకుంటావ్… ఇంట్లో కుండలు కొట్టాడుతుంటే నువ్వేమో ఖుషీ ఖుషీ అంటూ కష్టపడ్డ సొమ్మంతా గిట్ల తాగుడుకే పెడితే రేపు మనం బజార్లో అడుక్కు తినాల్సొత్తది” అంది కోపంగా.

నర్సిగాడు పెద్దగా నవ్వాడు మల్లి మాటలకి. ”నీ యవ్వ… నువ్వుండంగ నాకు అడుక్కు తినేంత ఖర్మ ఎట్టా వత్తాదే… నాను పంజేసిన పైసలు నా తాగుడుకు బోతే నువ్వు పంజేసిన పైసలు ఇంట్లకే వట్టాయి కదనే…. అయినా మొగుడు సుఖం కోరే పెళ్ళాలని జూసిన గాని గిట్ల మొగుడు ఇంట్లకి రాంగనే లోల్లిజేసే దాన్ని నిన్నే జూస్తన్న” అన్నాడు నర్సిగాడు విసుక్కుంటూ.

”నీ తోటి లోల్లిజేయ్యడానికి నాకెట్ల మనసయితది మావా… నువ్వు మంచిగుంటే నిన్ను తిట్తాని నేనెట్ట అనుకుంటాను మావా…” అంది బాధగా మల్లి.

”గిప్పుడు నేను మంచిగ లేకుంటే ఎట్లున్ననే నీ యవ్వ… ఇంకా తాగుడంటావా – మీసమోచ్చిన ప్రతీవోడు మందేస్తున్నాడు… గియ్యాల రేపు ఇది పేషనే… అయినా నేనేమన్నా తాగొచ్చి నిన్ను తంతున్ననా యేందీ….?” అన్నాడు నర్సిగాడు.

”నీకట్టాగే ఉంటది మావా. కానీ నువ్వు మందేసుకొచ్చి నా పక్కన పక్కల పండుకుంటే నాకు వాన్తోచ్చినట్టు అయితది తెలుసా…?” అంది మూతి ముడుచుకుంటూ మల్లి.

నర్సిగాడు పెద్దగా నవ్వాడు ఆమె మాటలకి.

నవ్వుతున్న నర్సిగాడిని కోపంగా చూసింది మల్లి.

ఆమెకి కోపం వచ్చిందని గమనించి నవ్వడం ఆపాడు. ”ఒసేయ్…మల్లి. నాకు తెల్వక అడుగుతుండ… నీ అయ్య రోజు మందేసుకొని వత్తడుగదా… నీ అమ్మ ఎప్పుడైనా ఆడికి ఎదురు చెప్పిందా ఏందీ? గుట్టుగా సంసారం చేసెడి లేదా… మా అయ్య సూడు… ఎప్పుడూ ఆడు తాగుడు లోకంలోనే ఉంటాడు. ఎప్పుడన్న మా అవ్వ గూడా మా అయ్యకి అడ్డు చెప్పిందా… ఆళ్ళకి చిన్నప్పటి నుండి తాగుడు అలవాటుంది గదనే ఎప్పుడన్న మీ అయ్య మీ అమ్మ గూడా గిట్టంటే నేనేట్లోస్తుంటినే” అన్నాడు కన్ను గీటుతూ నర్సిగాడు.

”ఛీ… సిగ్గులేకుండా ఏందా మాటలు?” అంది మల్లి ఆమె మొహం సిగ్గుతో ఎర్రగా మారిపోయింది.

”నీ యవ్వ మల్లి…. నువ్వు గిప్పుడు ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెల్సా… సినిమా హీరోయిన్లందరూ నీ కింద బలాదూరేనే…” ఆమెని గట్టిగా ఒడిసి పట్టుకుని బుగ్గ మీద చేయితో చిన్నగా తడుతూ అన్నాడు నర్సిగాడు.

”గీఏశాలకి మాత్రం ఏం తక్కువలేదు. అబ్బా నన్నోదులు … ఎవరైనా వత్తే ఏమనుకుంటారు…” అంది అతని చేతులని విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ మల్లి.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Pages ( 1 of 9 ): 1 23 ... 9Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *