భార్య మోసం 98

By | January 13, 2021
0

telugu sex stories భార్య మోసం 98 డాక్టర్ మరొక రోగితో ఉన్నందున అక్కడ కాసేపు వేచి ఉన్నారు వారి సమయం కంటే 15 నిమిషాల ముందుగానే ఉన్నారుఅక్కడ వేచి కూర్చుని ఉండగా మీరా మరింత భయపడుతూ ఉండటం శరత్ చూడగలిగాడుచివరికి కాసేపటికి ఒక జంట వారి సంప్రదింపులు పూర్తి చేసుకోని డాక్టర్ గది నుండి బయటకు వచ్చారుడాక్టర్ సహాయకురాలు  శరత్ మరియు మీరాను లోపలికి వెళ్ళమని కోరాడు….. డాక్టర్ అరుణ్ వయసు నలభై ఏళ్ళకు అటుఇటుగా అనిపిస్తుంది చూడడానికిఅతనితో మాట్లాడితే రోగి గుణం నయం చేయగలశాంతియుత దయాగుణం అతని ముఖం పైన ఉంది అతనికి ఇది ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెస్తుందిలోపలికి రండి మిస్టర్ శరత్ మీరా గారుఅతను చిరునవ్వుతో వారిని హృదయపూర్వకంగా పలకరించాడు డాక్టర్ గణేష్ (ఇంతకు ముందు మీరాకు చికిత్స చేసిన డాక్టర్)మీ గురించి నాకు వివరించాడుదయచేసి కూర్చుండడాక్టర్ అరుణ్ సాధారణంగా వారి నేపధ్యం

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *