అమ్మతో జరిగిన కథ 74

By | April 30, 2021
0

telugu sex stories అమ్మతో జరిగిన కథ 74 మేడం దగ్గరనుండి మా ఇంటికి వచ్చి బండి లోపల పెట్టి తలుపు కొట్టగానే మా అమ్మ తలుపు తీసి ‘ టైం ఎంత అయ్యింది’ అంటూ నేను లోపలికి రాగానే తలుపు వేసి ‘ 4 అవుతుందిగా ‘ అంటూ వెళ్లి పడుకుంది. నేను బట్టలు మార్చుకుని వెళ్లి మా అమ్మ పక్కలోకి దూరి మీద కాలు వేసుకుని పైట చెంగులోకి చెయ్యి పెట్టి సన్ను వొత్తుతూ పడుకుంటే, మా అమ్మ నా వైపుకి తిరిగి ‘ తొందరగానే వదిలిపెట్టిందే ‘ అంటుంటే, మా అమ్మ జాకెట్ హుక్స్ తీస్తూ దాన్ని దగ్గరికి లాక్కుని ఒక సన్ను నోట్లో పెట్టుకుని ఒక చెయ్యి వీపు నడుము మీదుగా మా అమ్మ లంగాలోకి పెట్టి పిర్ర పిసుకుతూ నిద్రపోయా. పొద్దున్నే నిద్రలేచేప్పటికి టైం చూస్తే తొమ్మిదిన్నర కావొస్తుంది. సరితక్క బస్సుకి వెళ్లిపోయిందా ఏంటి అనుకుంటూ నోట్లో బ్రష్ వేసుకుని బయటకి వెళ్ళగానే మా అమ్మ బట్టలు ఆరేస్తూ ‘ సరిత వాళ్ళ ఆయన వచ్చాడంట హైదరాబాద్ నుండి. ఈరోజు ఆఫీసుకి వెళ్లట్లేదు’ అని చెప్పమందిరా అంటుంటే, సర్లే అనుకుని స్నానం చేసి టవల్ చుట్టుకుని టిఫిన్ చేస్తూ మేడంకి మెసేజ్ పెట్టా ‘ కాలేజీకి వస్తున్నావా ‘అని. టిఫిన్ చేసి బయల్దేరుతుంటే మేడం మెసేజ్

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *