అమ్మతో జరిగిన కథ 73

By | April 24, 2021
0

telugu sex stories అమ్మతో జరిగిన కథ 73 సరితక్క బండి మీద నుండి దిగి బాగ్ నాకు ఇచ్చి కొంచెం ముందుకి వెళ్లి చిన్న చెట్టు ఉంటే దాని చాటుగా రెండు పిర్రలు బయటకి పెట్టి నిలబడి డ్రెస్ పైకి ఎత్తుకుని దాని ప్యాంటు నాడా విప్పగానే అప్పటిదాకా దాని పిర్రలని అతుక్కుని వున్న ప్యాంటు జారి కిందకి పడిపోయింది. తెల్లటి అరటిబోదెల్లాగా ఉన్న అక్క తొడల మీద ఎర్రటి డ్రాయర్లో గుమ్మడికాయల్లాగా ఉన్న గుద్ద చూడగానే నా గొంతు తడి ఆరిపోయి అలానే చూస్తూ బండి ఇంజిన్ ఆపేసా. సరితక్క కూడా కాళ్ళు కొంచెం దూరంగా జరిపి పిర్రల మధ్యలోకి వెళ్లిన డ్రాయర్ని బయటకి లాగుతుంటే అక్కడే సరితక్కని వొంగోపెట్టి దాని తెల్లటి గుద్ద నాకాలనేంత కసి వచ్చింది. అక్క డ్రాయేర్ పైనుండి పట్టుకుని మెల్లగా కిందకి లాగుతుంటే, తొడల మధ్యలో పూకు దగ్గర చెమటకి డ్రాయేర్ పూకుకి అతుక్కుని అక్క గట్టిగా లాగగానే కిందకి వచ్చేసింది. డ్రాయర్ని గిలకల దాకా లాక్కుని అక్క పెద్ద గుద్దని కిందకి దించి అలా కూర్చోగానే తెల్లటి సరితక్క వీపు కింద పిర్రల మధ్యలో గీతలోనుండి అక్క ఉచ్చ పోయడం కనపడుతూ నా మొడ్డని గట్టిగా లేపేసింది. అక్క ఉచ్చ పోసుకుని పైకి లేచి డ్రాయేర్ లాక్కుని, డ్రెస్ అలానే పైకి ఎత్తి పట్టుకుని ప్యాంటు లాక్కుంటూ నా వైపు తిరిగింది. తెల్లటి తొడలు, మధ్యలో ఎర్ర డ్రాయరు పైన తెల్లటి బొజ్జ మధ్యలో చిన్న బొడ్డు. అలానే చూపిస్తూ ప్యాంటు లాక్కుని నాడా కట్టుకుంటూ వచ్చి డ్రెస్ సరిచేసుకుని బండి ఎక్కి కూర్చుంది. అప్పటికే కొంచెం

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *