అమ్మ-నీ పొదుగు 53

By | October 23, 2018
0

telugu sex stories boothu kathalu మునిపంటితో పట్టుకుని లాగుతూ, చిన్నగా కొరుకుతున్నాడు…..
వివాహ జీవితలో ఒక్క సంపర్కం తప్ప ఇవేవి తెలిని వసంతి దేహం,తమ్ముడు ఇస్తున్న అమర సుఖాలకు చిగురుటాకులా కంపిచిపోతోంది…
ఎందుకో హఠాత్తుగా భర్త మీద ఏవగింపు కలిగింది వసంతికి.
సుఖాన్ని జుర్రుకుని,సుఖ రసాన్ని పోసి, గర్వంగా తిరిగే మగాళ్ళు, ఇలా సుఖాన్ని జుర్రుకుంటూ, ఆడదానికి స్వర్గపుటంచులు చూపిస్తున్న తన తమ్ముడి కాలిగోటికి పనికిరారు అనుకుంది.

మదనకేళీలో తనను మైమరపిస్తూ, ఇంతసేపు ఎలా నిగ్రహంతో ఉన్నాడు….
లేత వయస్సులోనే ఇంత ని….గ్ర….హ..మా???????
సామాన్యుడు కాదు వీడు, కామ గంధర్వుడు…..
ఆలోచనలతో, ఆవేశంతో తన మెత్తను పైకి అందిస్తోంది……
ఎన్నిసార్లు కార్చుకుందో తనకు గుర్తులేదు..
వినయ్ ఆమె మీద నుంచి జరిగి, మొహం వైపి తెరిగాడు, తమ్ముడు నూగుమీసాలు తెల్లగా ఉండడం చూసి పక్కున నవ్వింది వసంతి.
“…………” ఏమ్యయైందన్నట్టు చూశాడు.
” నీ మీసాలా నిండా నా….జావ…”
వినయ్ నాలుకతో తన మీసాలు తుడుచుకున్నాడు.
వసంతి దేహం కన్నేపిల్ల దేహంలా కాక మీదుంది….
ఆడరసాలతో తడిసిన తన పెదాలను, ఆమె పెదాలకు హత్తాడు…..
మొట్టమొదటి సారి, ఆమె స్రావాలను

అమె చవిచూసింది..ఇద్దరి దేహాలు నిలువుగా ఒకటయ్యాయి…
వసంతి ఎద గట్టితనం వినయ్ ఛాతిని పొడుస్తుంటే,వినయ్ తొడల మధ్య కాఠిన్యం ఆమె ఉపస్థుని గ్రుచ్చుతోంది….
వసంతి పెదాలు వినయ్ పెదాలను జుర్రుకుంటుంటే, వినయ్ చేతులు అక్క వక్షోజాలను పిసికి పిప్పి చేస్తున్నాయి..
” ఆహ్…అమ్మ్…మ్మ్….వి నూ….”
మూల్గుతూ తొడలను విడదీసింది.
పూ రెమ్మలకు అటూ-ఇటూ తగులుతున్న వినయ్ మడ్డకు ప్రవేశం దొరికింది….
” వినూ…..”
పెదాలు విడివడ్డాయి.
” ఊ…”
” ఇక చాలు…..పెట్టూ…..”
” నిజంగానా…..?”
కొద్దిగా క్రిందకు జరిగాడు…
ప్రవేశం దొరికిన తన సుల్ల కాసంత

ఎడంగా క్రిందకు జరిగింది.
” తాళ లేకపోతున్నాను….”
” వాసి……నీలో ఇంత ఆవేశ……..అనుకోలేదు ”
ఆమె నిగిడిన ముచ్చికను పెదాలతో పైకి లాగుతు.
” మొదటి సారి నాలో అణువణువు నిద్రలేచింది…”
తమ్ముడి తలను లాలంగా నిమురుతూ,
” ఎందుకని….?”
రెండో ముచ్చికను పళ్ళతో

కొరుకుతూ,
” ఏమో తెలీదు…..నీలో ఏదో ఉందిరా….”
తమ్ముడికి అనువుగా ఎదపైకెత్తింది.
వసంతి బాయిలు రెండూ వినయ్ ఎంగిళితో మెరుస్తున్నాయి.వెండి సిగ్గుబిళ్ళ వినయ్ పొత్తికడుపుకు గ్రుచ్చుకుంటోంది.
వసంతి కాళ్ళు రెండు తమ్ముడి తొడలను బిగించాయి…
” వసీ……వీటిల్లో పాలు త్రాగాలని ఉంది.”
ప్రేమగా తల నిమురుతున్న

చేత్తో తమ్ముడి జుట్టు పట్టుకుని పైకి లేపి,
” ఇందులో పాలు రావాలంటే….”
సిగ్గుపడుతూ మాటలు ఆపింది.
లజ్జతో ఎరుపెక్కిన మొహంలోని వింత అందాన్ని చూస్తూ కసెక్కిపోతు,
” ఊ…..రావాలంటే..”
అమాయకంగా ముఖం పెట్టాడు.
” నీ పెరుగును నాలోకి

పోయ్యాలి….”
గుసగుసగా అంది.
ఇద్దరి చూపులు ఏవేవో మాటాడుకున్నాయి….
వసంతి కళ్ళు ఏమి చెప్పాయో,
వినయ్ క్రిందకు జారి ఆమె

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *