అక్కలమార్పిడి 9

By | January 13, 2021
0

telugu sex stories అక్కలమార్పిడి 9 తలుపు చాటు నుంచి ఆ సంభాషణ వింటున్న మొహిద్దీన్ కి మతి పోయింది . ఇంట్లోంచి వీధిలోకి ఒక్కటే అంగ . అక్కడినించి రామశాస్త్రి ఇంట్లోకి ఒక్కటే పరుగు. పుస్తకం చదువుకుంటున్న రామశాస్త్రి రెక్క పట్టుకుని నొరేయ్ ఎక్కడికి రా ఎక్కడికి అని అడుగుతున్నా వినిపించుకోకుండా ఇంట్లోకి లాక్కొచ్చేశాడు. వీళ్ళిద్దరి అదృష్టం ఆరోజు పంచకల్యాణి గుర్రం మీద పరిగెడుతోంది . తలుపు కి ఒక కన్నం కిటికీ కి ఇంకో కన్నం వున్నాయి.
ఇద్దరూ చెరో కన్నాని కీ అంకితం అయిపొయారు.. వీళ్ళిద్దరూ తిరిగొచ్చే సరికి గదిలో వస్త్రాపహరణం సీను రంజు గా మొదలయ్యింది .. రజియా బేగం చుడీదార్ ని గాయత్రి విప్పేస్తోంది గాయత్రి జాకెట్టు అప్పటికే విప్పేసి లంగా మీద దండయాత్ర సాగిస్తోంది రజియా .. మధ్య మధ్య ఒకళ్ళ నొకళ్ళు ముద్దులు పెట్టేసుకుంటూ… గాయత్రి అటు తిరిగి వుండడం తో రామశాస్త్రి కి ఆమె వీపు ఒక్కటే కనపడుతోంది… పచ్చగా మిసమిసలాడి పోతున్న అక్క గారి వీపు చూస్తూంటేనే చిన్న రామశాస్త్రి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *