కలసి వచ్చిన అదృష్టం 31

telugu sex stories boothu kathalu 10 గంటలకు టాక్సీ లో బయలు దేరాము , అంతకు ముందే తెలిసుకోవడం వలన టాక్సీ వాడిని డైరెక్ట్ గా ఆ బీచ్ కు వెళ్ళమని చెప్పాను.
దారిలో కొద్దిగా సముద్రం దాటాలి , మేము కారులో ఉండగానే కారు ను పడవలో తీసుకెళ్లి పెట్టాడు. అంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడక పోవడం వలన కరుణా ఆశ్చర్యం తో చూడ సాగింది. మా కార్ లోపలి వచ్చిన తరువాత రెండు నిమిషాలు ఆ ప్రయాణం రెండో చివరకు చేరుకోగానే కారు పడవలోంచి రోడ్డు మీద కు వచ్చి బయలు దేరింది.
దాదాపు ఓ గంట ప్రయాణం చేసిన తరువాత బీచ్ వచ్చింది. ఎంట్రన్సు ఫీజు పే చేసి లోపలి వెళ్ళాము. కార్ వాడికి సాయంత్రం 4 గంటలకు రమ్మని చెప్పి పంపించి వేసాను.
అది ప్రైవేటు బీచ్ కావడం వలన , రెండోది ఆ రోజు వర్కింగ్ డే కావడం వలన జనం పలుచగా ఉన్నారు.
బీచ్ కనబడే ట్లు ఉన్న ఓ టెంట్ కింద వాళ్ళ అమ్మను ఉండ మని చెప్పి మేము ఇద్దరం డ్రెస్ మార్చుకోవడానికి వెళ్ళాము.
ఆ రెస్ట్ రూమ్స్ లోపలికి వెళ్లడానికి ఒకటే దారి లోపలి వెల్ల గానే లేడీస్ కి ఓ వైపు జెంట్స్ ఓ వైపు ఉంది.
నా డ్రెస్ తీసుకొని జెంట్స్ వైపు వెళుతుంటే తనూ నా వెనుకే రాసాగింది.
లోపల ఎవ్వరు లేరు, మా వెనుక ఎవ్వరు వచ్చినట్లు కనబడ లేదు అంది చూసుకొని నా వెనుకే జెంట్స్ రూమ్ లోకి వచ్చింది తను కూడా.
“ఏయ్ , ఇక్కడ నీకు ఎం పని అక్కడికి వెళ్ళు , ఎవరైనా వస్తే బాగుండదు” అని చెప్పి తనను వెనక్కు నేట్టుతుంటే.
“ఎవ్వరు లేరు లే , ఓ నిమిషం లో వెళ్లి పోదాం భయపడక” అంటూ నా చేతిని పట్టుకొని ఓ క్యాబిన్ లోకి లాక్కొని పోయి ఆ క్యాబిన్ తలుపులు వేసేసింది.

Pages ( 1 of 5 ): 1 23 ... 5Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *