అమ్మా-నీ పొదుగు 9

By | April 29, 2018
0

మొత్తానికి తల్లి లోని ఆడదనాన్ని కొద్ది కొద్దిగా ఒళ్ళు విరుచుకునేలా చేయడంలో కార్యసిధ్ధుడు అవుతున్నాడు.శోభన స్నానం చేసి విప్పేసిన బట్టలు(ప్యాంటి తప్ప)కట్టుకుని కిచన్ లోకి వెళ్ళింది.ఇద్దరిలో ప్రకంపణాలు తగ్గడానికి కొద్దిగా వ్యవది పట్టింది.
మరుసటి రోజు శనివారం .సెలవు రోజు. ప్రొద్దునకు కల్లుతో నిండిన ముంతలా,తన వట్టకాయల్లో ఊరిన ఊటను,బయటికి వెదజల్లడానికి సంధర్భం కోసం తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నాడు.భోజనం తరువాత, టీ.వి చూస్తున్న సమయంలో,
” అమ్మా….కోపమా….?”
” దేనికీ…..”
” అదే….నీ బొడ్డును ముద్దెట్టుకున్నానుగా….”
” ఆ సంగతి వదిలేయ్…..ఈ కాలం పిల్లలు పాడయిపోతున్నారు?”
” అంటే…..? నేను పాడయిపోయానామ్మా…?”
” నిన్ను అనలేదు.ఆ కుమార్ ను అంటున్నాను.వాడే నిన్ను పాడు చేస్తున్నాడు”.(ఎంతయినా కాకి పిల్ల, కాకికి ముద్దేగా. తప్పొకరు చేస్తే, చివాట్లు ఇంకొకరికి.హతవిధి.)
” వాడి మాట వదిలేయ్…నేను అడిగినదానికి జవాబు చెప్పు.నీ దగ్గర నాకు పూర్తిగా స్వతంత్రం ఉందా?….లేదా..?”
” ఉందిరా….”
” మరప్పుడు, నేను నీ బొడ్డు ముట్టుకోకూడదా…..?”
” ముట్టుకుంటే…….!!!”
” ఊ….ముట్టుకుంటే…..?”
” అమ్మకు…ఏదోలా ఉంటుంది”( మంద్రముగా ఉంది గొంతు)
” ఏదోలా అంటే……”
” అది అంతే……..”

” అవునా….ఇప్పుడెందుకు, అదోలా ఉన్నావు…?”
” తల కొద్దిగా నొప్పిగా ఉంది.”
వినయ్ లేచి,అమ్మ ప్రక్కన కూర్చున్నాడు.
” నా ఒడిలో పడుకుని టీ.వి చూస్తుండు.నేను మెల్లిగా మర్ధన చేస్తాను”
” వద్దులేరా…..”(అనబోయిన శొభన,తనలోని ఆడది, తన కొడుకు మళ్ళీ ఏమి చేస్తాడోననే కుతూహలంతో,వినయ ఒడిలో తలవాల్చింది)
వినయ ఒక చెయ్యి తల్లి నుదురు మీద పెట్టి నొక్కుతూ, ఇంకొక చేయ్యి వక్షం పైన ,గొంతుకు క్రింద ఉన్న చోట పెట్టాడు.మెల్లిగా వ్రేళ్ళతో అమ్మ గొంతు మీద పిచ్చిగీతలు గీస్తున్నాడు.అలా ఒక ఐదునిమిషాలు, గీతలు గీస్తూ,అమ్మ బుగ్గను నిమురుతూ,
” అమ్మా…..”
” మ్మ్……..”
” నీ బుగ్గ పాల మీగడలా చాలా నున్నగా ఉంది.కాలేజీ వయస్సులో నువ్వేనేమో టాప్ ఫిగర్….” (ఇంకొక అస్త్రం వేశాడు)
” ఛ్ఛీ…పొరా……ఏంటా పాడు మాటలు?”( ఎవరు పొగడినా, అది పొగడ్తే కదా!!!)
తల్లి బుగ్గను నిమురుతూ, మెల్లి మెల్లిగా నొక్కుతున్నాడు.
” వినూ….అమ్మను ఎప్పటికీ,ఇంత ప్రేమగానే చూసుకుంటావా….?”
తల్లిగా అడిగిందో,లేక శొభనగా అడిగిందో….తనకే తెలియదు.
” ఏంటమ్మా ఆ పిచ్చి ప్రశ్న……?”
” పెళ్ళైతే అందరూ మారిపోతారురా…..అందుకనీ!!”(మాట మధ్యలో ఆపేసింది)
” పెళ్ళైనా,ఎప్పటికీ నువ్వే,నా అందాల రాణివి”(నాలిక కొరుక్కుని)
” సారి,సారి నువ్వే నా ముద్దుల అమ్మవి,నా ప్రియమైన అమ్మవి.”
” రాని,రాని మీ నాన్న…చెబుతాను”
” నా ముద్దుల అమ్మ కదా,ఇవన్ని నాన్నకు చెప్పకూడదు”( తల్లి దొండపండులాంటి క్రింది పెదవిని పట్టుకుని చిదిమాడు)
” ఆహ్….అబ్బా…..నెప్పెడుతోంది రా……”
పెదవి వదలి, వినయ్ అమాయకంగా మొహం పెట్టి,
” గట్టిగా గిల్లానా…….?”
” పర్లేదు…ఇదేమి సినిమారా…..? చెత్తగా ఉంది. చానల్ మార్చు”( టి.వి లో నిమగ్నమైనట్టు నటించింది)
” అలాగే ”
టి.వి.చానల్ మార్చి,
” అమ్మా!! నువ్వు లిప్ స్టిక్ రాస్తావా….?”
” లేదురా, మీ నాన్నగారికి మేకప్ అంటే గిట్టదు”
” ఇలాగే, బాగున్నాయమ్మా, నీ పెదాలు. మెత్తగా…ఎర్రగా….చూస్తుంటేనే……!!!!”
శోభన కొడుకు చెవి మెలిపెడుతూ,
” చూస్తుంటేనే…..చెప్పూ, ఆగిపోయావే…..?”
” చూస్తుంటేనే……లిప్ స్టిక్ రాసినట్టుంది అని అనబోయాను..”
” అంతేనా……”
చెవి వదిలింది.
” అమ్మా, నాదో చిన్న కోరిక….”
” మ్మ్…చెప్పు…”

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *